Technologie broušení se stále zdokonalují

Technologie broušení se stále zdokonalují

Broušení je obráběcí postup, který umožňuje opracování tvrdého materiálu s přesností a hladkostí, jíž nelze dosáhnout soustružením a frézováním.

Při rovinném broušení se používá několik způsobů. Nejčastěji se používá obvodové broušení, při němž se brousí válcovou obvodovou plochou brusného kotouče. Pohyb může být podélný nebo kruhový. Při broušení dokulata nástroj, brusný kotouč i obrobek vykonávají rotační pohyb kolem své osy a plocha obrobku se opracovává po celém obvodu. Broušení rotačních ploch se používá při obrábění hřídelí a jiných rotačních ploch.

Bruska pro rotační broušení může brousit vnější nebo vnitřní rotační plochy. Skládá se z vřeteníku a vřetena s brusným kotoučem. Vřeteník se dá natočit ve svislé ose a potom je možné brousit i kuželové plochy. CNC brusky mohou být i vícevřetenové, ty pak umožňují broušení vnějších i vnitřních částí obrobku na jedno upnutí. Na CNC brusce mohou být vybroušeny i složité profilové plochy.

Uznávaným postupem s vysokou přesností a dosahovanou jakostí je tvarové broušení oscilujícím brousícím kotoučem. V minulosti musel být broušený dílec kvůli technické konstrukci brousícího vřeteníku před závěrečným obráběním načisto hodně předhrubován. Tato operace zvyšovala přípravné časy a dílec musel být několikrát upínán. Zvyšující se požadavky na přesnost, jakost povrchu a kratší výrobní časy vedly k tomu, se byla zavedena nová koncepce, kdy je stroj osazen novým brousícím vřeteníkem, takže už není nutné předhrubovávat a přepínat obráběný dílec. Nová bruska se hodí pro plně automatické tvarové broušení profilových nástrojů jako jsou razníky, tvarové vyměnitelné destičky, vícebřité stupňovité, respektive tvarové vrtáky, kotoučové tvarové nástroje nebo orovnávací rolny z tvrdokovu, rychlořezné a nástrojové oceli, keramiky a grafitu.

Bruska pro tvarové broušení je posazena na vysoce přesném granitovém loži, má kompaktní a tuhou konstrukci, umožňující provoz bez vibrací a otřesů. Důležitou součástí stroje je nový brousící vřeteník, který vykonává pohyb v osách a natáčí se podle CNC řízení. Nastavení úhlu podbroušení je integrováno do vřeteníku a řízeno CNC. V závislosti na nastavení osy se současně obrábí tvar profilu i s podbroušením.

SAMSUNG