S dobře vyřešeným chladícím zařízením ušetříte

S dobře vyřešeným chladícím zařízením ušetříte

Bohemiachlad, s.r.o., Praha, ryze česká společnost, která je na trhu již více než 20 let a nabízí návrhy, projekty, dodávky a realizace chladících zařízení. Cílem této firmy je svou práci odvádět kvalitně a se zaměřením na co nejvyšší efektivitu s důrazem na úspory energie a minimalizace spotřeby chladiv. Společnost nabízí kompletní řešení systémů chladicích strojů a mrazíren, a to od návrhu s projektováním, přes dodávku a montáž samotných zařízení až po dodávky náhradních dílů a zjištění servisu nebo rekonstrukcí. Zajišťuje provádění tepelných izolací, minimalizuje čpavkové náplně v souladu s legislativou EU, provádí energetické audity včetně doporučení na úspory elektrické energie.

Tato firma nabízí unikátní systém regulace okruhu chlazení a klimatizace, který zaručuje provozní úsporu energie až 30 % a snížení objemu chladicí kapaliny v okruhu až o 60 %. Další provozní úspory o 10–15 % lze dosáhnout počítačem řízeným nástřikem chladicí kapaliny do výměníku tepla nebo jiného typu instalovaného chladiče. Navíc se v současné době firma kromě úspor energií zaměřuje také na projekty vedoucí ke zlepšení životního prostředí. Vzhledem k používanému systému přímého nástřiku chladiče, který Bohemiachlad, s.r.o., Praha využívá, je v zařízeních potřeba pouze minimální rezerva chladiče NH3, která plně odpovídá současným normám a požadavkům na minimalizaci náplně chladiče- Navíc firma využívá kapaliny Bohemiachlad a tím přispívá ke zlepšení životního prostředí.

Společnost Bohemiachlad, s.r.o. působí především v oblasti České a Slovenské republiky a realizoval celou řadu zakázek s významnými pivovary, mlékárnami a prestižními společnostmi. Mimo chlazení a mrazení se společnost specializuje také na vzduchotechniku a klimatizace. V této oblasti firma řeší tzv. čisté provozy z hlediska hygienických předpisů, tedy dodává výrobní prostory zákazníka tak, aby byly ošetřeny mikroklimatické podmínky otevřeného výrobku. Dále nabízí projekční činnost v hledání úspor energií – například pokud se jedná o úspory v osvětlení výrobních hal jednoduchou regulací řízení nebo monitorování chladírenských a technologických celků a podobně.