Při práci se stroji je bezpečnost na prvním místě

Při práci se stroji je bezpečnost na prvním místě

S nastávající dobou modernizace, kdy sice stroje zvládají dělat většinu práce za lidi, vyvstává zároveň několik problémů. Předně lidé musí umět stroje vyrobit a naprogramovat tak, aby fungovaly a následně s nimi manipulovat tak, aby neohrozili sv zdraví ani bezpečnost celého provozu. A v tomto bodě v mnoha firmách nastává problém, protože mnoho zaměstnanců se nevyzná v tom, s jakými stoji manipulují, jak funguje hardware a software pro pracovní stroje a jak s nimi tudíž mají zacházet. Zvlášť ve firmách, kde se využívají balící, plnící nebo etiketovací stroje, které na první pohled nemusí působit nebezpečně, bývají jednotlivé skupiny strojů zaměňovány a podceňovány co se týká bezpečnosti.

Nejdříve stručná terminologie, odlišují se plnící a dávkovací stroje, uzavírací stroje, etiketovací a dekorační stroje, stroje na čištění a sterilizaci, chlazení nebo sušení, kontrolní stroje, manipulační, a mnoho dalších, Jejich název většinou odpovídá jejich účelu a jedná se o velmi často používané skupiny stojů. Co se týká například nejčastějších rizik u balících strojů na předem zhotovené obaly, tak jejich rizikovost záleží především na používaném obalovém materiálu i na prostředí, kde je stroj umístěn.

 

Dávat si pozor je potom potřeba na mechanická nebezpečí jako jsou, stlačení, střih, nebo pořezání způsobené neodbornou manipulací se strojem, při údržbě potom může hrozit úraz elektrickým proudem a pokud stoj využívá v nějaké fázi své práce vysoké teploty nebo horké lepidlo například na nalepování etiket, může hrozit i popálení. V jakémkoliv provozu je mimo to si třeba dávat pozor i na přílišnou hlučnost stojů a jejich vibrace.

Ovšem stroje nejsou jenom rizika a nebezpečí. v mnohém usnadňují práci a když mají kvalitní hardware i software a odborně vyškolené zaměstnance, kteří prošli všemi bezpečnostními školeními a ví, jak se u stroje pohybovat a starat se o ně, nehrozí žádné závažné nebezpečí ale naopak více užitku.