Pneumatické stroje – Co to je a k čemu se používají?

Pneumatické stroje – Co to je a k čemu se používají?

Pneumatika je dle definice inženýrské odvětví, které využívá stlačený plyn nebo vzduch k ovlivnění mechanického pohybu na základě pracovních principů a dynamiky tlaku. Pneumatické stroje jsou tedy běžně poháněny stlačeným vzduchem. Tento stlačený vzduch je před odesláním k použití ještě skladován ve speciálních kompresních nádržích, jež jsou součástí tohoto pneumatického systému.

Pneumatické stroje mají své využití v celé řadě oborů – vůbec nejčastěji se nicméně používají ve stavebnictví, robotice, výrobě a distribuci potravin, dopravě materiálů, lékařství (zubní lékařství), farmacii, při těžbě surovin a v továrnách. Pneumatika ve strojích se primárně používá z důvodu tlumení nárazů, protože plyn je stlačitelný a umožňuje tak, aby zařízení bylo méně náchylné na poškození otřesy.

Hydraulické stroje – Co to je a k čemu se používají?

Oproti tomu termínem hydraulika se označuje výroba a přenos energií pomocí stlačených kapalin. Je to tedy technologie, jež funguje na principu mechanických vlastností použitých kapalin, nikoliv plynu. A přesně na této bázi fungují i hydraulické stroje. 

Hydraulické stroje jsou oproti těm pneumatických často ale větší a složitější, neboť vyžadují velkou nádobu na uložení tekutiny, která jimi protéká. Co se týče využití, tak hydraulické stroje se využívají například ve výtazích, turbínách, výkopových ramenech či při obrábění.

Chcete si nechat vyrobit hydraulické nebo pneumatické agregáty a stroje na míru? Pak byste rozhodně měli vědět o firmě Miroslav Zejda, která přesně toto nabízí. Kromě toho se dále zaobírá i servisem těchto zařízení. Zkrátka, jakmile se vám něco pokazí na pneumatickém či hydraulickém zařízení u vás ve firmě, tak už nyní víte, komu se máte příště se svým problémem ozvat.