Moderní dřevařské technologie od SG strojírny drží krok s dobou

Moderní dřevařské technologie od SG strojírny drží krok s dobou

Zpracování dřevní hmoty je oborem s dlouholetou tradicí a s dlouholetou budoucností. Je potřebný pro mnohá odvětví. Díky moderním technologiím je dřevo možné zpracovávat rychle, efektivně a bez námahy. Při tomto procesu vzniká mnoho odpadu a odřezků, které však mohou mít i nadále využití a být cennou surovinou, pokud se správně využijí. SG strojírna s.r.o. pokračuje ve více než šedesátileté tradici výroby strojů a zařízení na zhodnocení a recyklaci dřevního odpadu a kůry z dřevozpracujících provozů. Dlouholetá tradice společnosti v oblasti dřevařské technologie, spolu se stabilním zázemím s kompletním vybavením a týmem zkušených zaměstnanců zajišťuje, že společnost dodává kvalitní a spolehlivé výrobky.

SG strojírna se zaměřuje na výrobu linek na přípravu dřevní biomasy, na výrobu energetické štěpky a na linky pro pilařský provoz. Tyto linky se skládají ze vstupního třídičového dopravníku, detektoru kovů, sekačky dřevního odpadu a redlerového dopravníku. Třídičové dopravníky se využívají především pro dopravu kusových odpadů v dřevařském průmyslu. Dopravníky jsou schopny dopravovat materiál různých rozměrů při konstantní rychlosti. Také je možné je doplnit o zařízení na separaci materiálu, jako jsou například vibrační třídiče. Sekačky dřevního odpadu jsou robustní rychloběžné stroje o velkém výkonu a jsou určeny na likvidaci dřevního odpadu, jak měkkého, tak i tvrdého, z pilařských a dřevozpracujících provozů.

Na rostoucí zájem z oblasti biopaliv reaguje SG strojírna s.r.o. zařazením strojů pro zpracování alternativní biomasy a rozšířením nabídky linek na výrobu dřevěných pelet a briket. Dalšími významnými obory činnosti jsou výroba speciálních a jednoúčelových strojů dle vlastní nebo dodané dokumentace a opravy, servis a rekonstrukce průmyslových převodovek. Kromě dodávky samotných strojů se SG strojírna postará také o montáž zařízení a samozřejmostí je také zaškolení obsluhy strojů. Ke standardu firmy patří také kvalitní a rychle zajištěný záruční a pozáruční servis.