Lasery nepatří jen do akčních filmů

Lasery nepatří jen do akčních filmů

Lasery rozhodně nepatří jen do akčních filmů, kde brání ty největší poklady a cennosti před zloději. Většina z nás si ale laser představí právě takto. Jako několik tenkých červených čar, které se různě kříží a mezi nimiž se musí filmoví hrdinové pomocí fascinujících a téměř až neuvěřitelných akrobatických technik proplétat, aby vzali „záporákům“ předmět, jehož použití by mohlo mít pro lidstvo fatální následky.

I když jsou akční filmy používající lasery fascinující, nejsou rozhodně jedinou oblastí, kde se s lasery můžeme setkat. Využití laserů je zkrátka obrovské. Najdeme je hned v několika oborech jako je medicína, průmysl, mikroelektronika, měřící či výpočetní technika, ale třeba také vojenství. To, že lasery přímo nevidíme, neznamená, že se s nimi v běžném životě nesetkáváme, nebo že je někdy nebudeme potřebovat.

Například v medicíně najdeme takzvaný rubínový laser. Ten se začal využívat nejprve při operacích oční sítnice a v kožním lékařství při odstraňování pigmentových skvrn. Laserová technika má v medicíně výhodu především ve své šetrnosti a bezpečnosti při operacích. Při řezání totiž nedochází k dotyku s tkání a tím se zabrání zanesení infekce do rány. Postupem času se laser začal využívat také v dermatologii, plastické chirurgii, neurochirurgii, gynekologii nebo třeba stomatologii.

Velmi časté využití a důležité místo, má laser také v průmyslu. Průmyslové lasery se využívají především ke svařování, vrtání, řezání nebo žíhání. Laserové řezání se v průmyslu využívá především u materiálů s malou tepelnou vodivostí. Tímto způsobem se dají řezat zdánlivě nerozřezatelné materiály jako je titan nebo určité typy oceli.

Velmi známé je také laserové svařování. Výhodou je opět absence dotyku s materiálem a lokální ohřev na malých plochách. Díky laserovému sváření můžeme také například svařovat materiály různého druhu. Neopomenutelnou výhodou je také rychlost chladnutí materiálu po použití laseru.

Revoluci do průmyslového zpracování materiálu přinesly lasery s roboty. Laserové robotické systémy jsou totiž schopny řezat, svářet, vrtat, značit a gravírovat s mnohem větší přesností.

Laser se v průmyslu využívá nejen k těžkým manuálním pracím. Dají se pomocí něj tvořit i dekorace skla. Laserová dekorace skla využívá laserového paprsku k řezání. Při dopadu paprsku na sklo dojde k částečnému roztavení skla a k povrchovému rozpraskání. To způsobí rozptyl laserového paprsku, který způsobí zářivost skla. Výsledkem potom mohou být dekorační těžítka nebo ozdobné sklenice.