Kvalita odlitků se sleduje průběžně

Kvalita odlitků se sleduje průběžně

Společnost Top Alulit se specializuje na výrobu tenkostěnných a tlakostěnných odlitků přesných tvarů a rozměrů v úzkých tolerancích. Při výrobě využívá dvě základní technologie, gravitační a nízkotlaké lití. Vyrábí odlitky převážně pro automobilový, elektrotechnický, strojírenský a potravinářský průmysl. Byla založena v roce 2005 a je ryze českým subjektem. Zaměstnává kolem stovky lidí ve třísměnném provozu. Přibližně osmdesát procent výroby je určeno pro zahraničí, dvacet procent zůstává v tuzemsku.

Firma poskytuje komplexní řešení, věnuje se nejen výrobě, ale i konstrukci licích zařízení a obráběcích přípravků. Hliníkové odlitky velmi namáhaných součástí, jako jsou písty a hlavy spalovacích motorů, se vyrábějí metodou gravitačního lití do kokil. Tyto odlitky jsou v porovnání s odlitky z pískových forem kompaktnější, rozměrově stálé, mají vyšší kvalitu povrchu a dosahují lepších mechanických vlastností. Při nízkotlakém lití se tavenina vytlačuje přetlakem, odlitky vyráběné touto technologií se vyznačují dobrou kompaktností, hutností materiálu, dobrými mechanickými vlastnostmi a nemají vnitřní vady, jaké mohou vzniknout při gravitačním odlévání. Technologie lisování tekutého kovu je založena na přímém lisování taveniny ve formě. Výsledkem je neporézní, velice kompaktní odlitek. Pro dokončovací operace se používá tryskání, tepelné zpracování v komorové peci a apretace. CNC obrábění se provádí v obráběcím centru a na soustruhu.

Společnost Top Alulit velmi dbá na kvalitu svých výrobků, materiál je kontrolován spektrometrem už po dodání, dále pak po natavení slitiny a před samotným litím. Ke kontrole vnitřní zdravosti odlitků se používá rentgen, pro rozměrovou kontrolu 3D měřící stanice Zenith. Zkoušky těsnosti se dělají tlakovou zkouškou na požadavek zákazníka. Celý výrobní proces je monitorován zařízením Promotic, všechny hodnoty jako je teplota taveniny a kokil, čas tuhnutí a lití, provozní tlak, množství taveniny a váha odlitku jsou archivovány.