Když se spojí tradiční řemesla s moderností dnešní doby

Když se spojí tradiční řemesla s moderností dnešní doby

Na světě existuje mnoho různých povolání. Důležitost některých s časem roste a jiných zase klesá. Čím hlouběji do historie se podíváme, tím častěji se setkáme s manuálními pracemi. Lidé, kteří tehdy vykonávali nějaké řemeslo, byli velice vážení a uznávaní a v životě se jim po ekonomické stránce dařilo velmi dobře. Takový kovář, tesař či švec si díky svému umu přišli ve společnosti nejen k dobrému jménu, ale i k dobrým penězům.

Jak šel čas, lidé, kteří vykonávali tato tradiční řemesla, byli nahrazováni stroji sériové výroby, které dokázaly za stejný čas, dokázali udělat mnohonásobně více práce a vyrobit více produktů. Takový švec nebo švadlena už potom mohli jenom doufat, že se najdou lidé, kteří nebudou chtít nosit stejné oblečení jako všichni ostatní, a kteří si namísto kvantity, potrpí spíše na kvalitu.

Moderní doba, která nás naprosto pohltila, nás přiměla obdivovat úředníky, právníky a podnikatele, kteří si v obležení nejnovějších technologií razí cestu k úspěchu. Oproti tomu tradiční řemesla téměř vymizela a na povolání vykonávaná rukama máme tendenci nahlížet jako na něco méně cenného či až ponižujícího. Člověk, který dnes nemá alespoň jeden vysokoškolský titul se stává v očích mnohých podprůměrným, aniž by se blíže zajímali, co jiného umí.

Pokud se ale budeme všichni hnát za „prestižní“ prací v kanceláři, kde strávíme většinu času hleděním do monitoru počítače nebo telefonu a oblečení, nábytek či spotřebiče budeme kupovat všichni ze sériové výroby, nezačne náš svět postrádat tu správnou originalitu a osobitost?

V některých odvětvích stroje ještě lidi docela nevytlačily, ale naopak se naučili jakési vzájemné pomoci a spolupráci. Skloubit moderní technologie s tradičním umem některých lidí totiž může přinést něco nevídaného.

Toto spojení tradičnosti s moderností našlo uplatnění například v oboru zvaném kovoobrábění. Jak už název napovídá, lidé, pracující v tomto odvětví se zabývají obráběním kovů, a protože kov je těžko opracovatelný materiál a pouhá lidská síla by ne vždy musela stačit, využívají při práci obráběcí stroje. Díky těmto strojům se dá dosáhnout na setiny milimetru přesného výsledku, který je u daného výrobku často nutný.

I přes to, že se čím dál více lidí žene za co nejvyšším vzděláním a odmítá pracovat rukama, stále jsou mezi námi lidé, kteří na manuální práci nedají dopustit. Ono taky něco vytvářet a později sledovat užitek, s jakým se to setkalo, je něco nádherného.