Jak odhalit vady materiálu bez poškození výrobku?

Jak odhalit vady materiálu bez poškození výrobku?

Defektoskopie neboli nedestruktivní testování označuje soubor metod, které napomáhají odhalit vady a odchylky materiálu bez poškození nebo jakéhokoliv většího zásahu do výrobku. Jedná se hojně využívanou metodu zejména v hutním průmyslu. Defektoskopie neodhaluje pouze povrchové vady materiálu, ale také odhalí i vnitřní vady výrobku. Pro možnost využití materiálu či výrobku, je třeba, aby výrobek splnil určité podmínky jakosti. Právě nedestruktivní testování odhalí, zda výrobek tyto podmínky splňuje či nikoliv. Pokud výrobek požadavky na jakost nesplňuje musí být výrobek opraven nebo vyzmetkován, neboli označen za defektní výrobek.

Jaké metody se v defektoskopii používají?

Mezi nejpoužívanější metodu patří rentgenová kontrola materiálu, která se používá zejména pro kontrolu svárů a odlitků. Ultrazvuková kontrola materiálu se zaměřuje na přítomnost vnitřních vad materiálu, a to až do velké hloubky pod povrchem. V oblasti automobilového a leteckého průmyslu, energetiky a dopravy se velmi často používá zkouška magnetickou metodou. Pro zkoumání povrchových vad je vhodné použití zkoušky kapilární/penetrační metodou. Zajímavou metodou je i digitální radiologie, která využívá elektronické zobrazovací systémy a používá se v radiologii. Jedná se o vytvoření viditelného obrazu prozařovaného objetu na radiologický film. Před každou metodou využívající se v defektoskopii je vhodné využít metodu vizuální zkoušky materiálu a výrobku, která má za cíl zjišťovat vady a odchylky tvaru výrobku.

Pro bezpečnost vyráběných produktů a strojů je velmi důležité zajistit odpovídající kvalitu všech komponentů, jež jsou součástí výrobku. Proto je zásadní svěřit takto důležitý úkol do rukou odborníků. Takovým odborníkem na defektoskopii je společnost ALFA TEST STEEL s.r.o., která se zabývá testováním materiálů, polotovarů a částí zařízení pro jadernou energetiku i jiná průmyslová odvětví.