Hasicí přístroj může pomoci odvrátit katastrofu. Musíme však vědět, jaký použít

Hasicí přístroj může pomoci odvrátit katastrofu. Musíme však vědět, jaký použít

Není požár jako požár. Zatímco některá vzplanutí zvládneme vyřešit sami udusáním utěrkou, jiné už si žádají zásah profesionálních hasičů. Je tu však ještě jakýsi mezistupeň, který nelze opomenout, a tím jsou ruční hasicí přístroje. Ani ty však nelze použít zcela univerzálně, a vzhledem k tomu, že tvoří povinnou výbavu nejen vzdělávacích zařízení a kancelářských prostor, ale také rodinných domů, je dobré se v jejich fungování a způsobech využití alespoň trošku orientovat. Ne každý oheň lze totiž uhasit jen vodou, jak to známe z pohádek.

Hořet může začít prakticky cokoliv, na co si vzpomeneme, dokonce i kapalina. Způsob, jakým uhasíme například dřevo, však na kapalinu fungovat nebude. Pevnými látkami a kapalinami navíc výčet hořlavých materiálů z daleka nekončí. Pro větší přehled se proto požáry dělí do pěti základních skupin podle toho, jaký hasicí přístroj na ně „platí“.

S požáry třídy A se v běžném životě můžeme setkat asi nejčastěji. Jedná se zejména o dřevo, papír, slámu, textil, plast a podobně. Na uhašení začínajícího požáru těchto předmětů můžeme použít vodní, pěnový i práškový hasicí přístroj. Druhou kategorií, nebo-li třídou B, jsou požáry hořlavých kapalin. Zde se jedná především o benzín, naftu, barvy, oleje nebo třeba alkohol. Také tento typ neštěstí nás může potkat například při vaření v domácnosti nebo při divokých alkoholových večírcích. Zde pomůže především pěnový či práškový přístroj.

Požáry třídy C zahrnují požáry plynných látek od zemního plynu, propanu-butanu až po vodík. Pod třídu D potom spadají požáry lehkých alkalických kovů jako jsou například slitiny s hliníkem. S těmito si však běžně používané hasicí přístroje příliš neporadí. K uhašení těchto kovů, při jejichž hoření dochází k vývinu obrovských teplot, jsou zapotřebí speciální suchá hasiva. Třída F potom zahrnuje požáry jedlých rostlinných a živočišných olejů a tuků v kuchyňských zařízeních.

Aby bylo však možné hasicí přístroj na uhašení použít, nestačí jen vědět, jaký konkrétní typ je účinný, musí být také v dobrém stavu. Firma HILL se stará o to, aby byly tyto přístroje „první pomoci“ funkční a byly tak schopné nám pomoci ochránit nejen náš majetek, ale také naše zdraví. Kromě ze zákona povinných pravidelných revizí hasicích přístrojů, poskytuje firma také odborné poradenství a prodej různých typů hasicích přístrojů. Pokud si tak nejsme jisti tím, jaký přístroj se do naší firmy či domácnosti hodí nejvíc a jaké povinnosti nám v tomto směru zákon ukládá, firma HILL nám pomůže najít přístroj přímo pro nás.

Kromě kontroly funkčnosti hasicích strojů se odborníci při revizi musí zaměřit také na rok jejich výroby. I ten totiž hraje zásadní roli, a po 20 až 40 letech je na místě stroj vyměnit. Odborníci nás také při revizích mohou upozornit na možnou koupi nového typu hasicího přístroje, který bude ještě lépe vyhovovat našim podmínkám.