Elektrostatický náboj není žádoucí

Elektrostatický náboj není žádoucí

Nepříznivé působení elektrostatického náboje se vyskytuje všude tam, kde dochází ke tření, oddělování, řezání, přesýpání, rolování materiálů a jiným činnostem. Vznik elektrostatického náboje může ohrozit kvalitu výroby, především součástky citlivé na elektrostatický výboj, a také zdraví lidí a majetek. Ve východních Čechách sídlí firma, která nabízí spolehlivé a účinné řešení, které vás od negativních vlivů elektrostatického náboje ochrání.

Jestliže máte s výskytem elektrostatického náboje problémy, firma vám místa jeho výskytu vytipuje, provede potřebná měření a doporučí, jaké antistatické předměty byste měli používat. Jestliže jste se rozhodli zavést ESD program, poradí vám a pomůže s realizací. Stejně tak jsou odborní pracovníci schopni posoudit vnitropodnikovou ESD směrnici a porovnat její ustanovení s požadavky normy ČSN EN 61340-5-1 ed. 3, ověřit vlastnosti ESD předmětů, které se při práci používají, případně ověřit zavedený program ESD.

ESD audity se provádějí ve vyhrazených prostorách pro práci s elektrostaticky citlivými součástkami podle postupu, který vychází z platných norem. Odborní auditoři provedou namátkovou kontrolu zavedených ochranných ESD prvků, zjistí, zda jsou funkční a odpovídají požadovaným parametrům. Měření jsou prováděna měřidly kalibrovanými akreditovanou laboratoří. Výsledkem kontroly je porovnání s požadavky současné normy, případně vnitropodnikové směrnice. Jsou definovány neshody a doporučení k jejich odstranění, případně doporučení ke zlepšení funkce ochranného systému ESD. Firma je zároveň připravena dodat a nainstalovat ESD vybavení pracovišť, včetně strojního, měřícího zařízení a turniketů dle potřeby zákazníka. Zákazník bude mít stoprocentní jistotu, že na jeho pracovišti jsou dodrženy všechny stávající předpisy. ESD norma se vztahuje na podlahy a používané předměty, jako jsou pracovní stoly, povrchy, pomůcky, nářadí, oděvy a obaly.

Neocenitelnou pomocí je poradenství v oblasti antistatiky a inspekce ESD vlastností předmětů, které mohou probíhat jak v prostorách zákazníka, tak v testovacích prostorách inspekční firmy.