Držet věci pod kontrolou

Držet věci pod kontrolou

Firma Preditest se sídlem v Praze 4 poskytuje servisní činnosti v oblasti nedestruktivního testování, diagnostiky a experimentálních měření na energetických, chemických, strojních a stavebních zařízeních. K hlavním aktivitám firmy patří metody akustické emise při tlakových zkouškách, aplikace metody Magnetické paměti materiálu, vibrodiagnostika, tenzometrické měření, měření sil, provádění pevnostních výpočtů a výpočtů lomové mechaniky, odhad zbytkové životnost zařízení, expertní a poradenské služby. Firma zaměstnává vysokoškolsky vzdělané odborníky z oblasti materiálového a jaderného výzkumu, mechaniky, elektrotechniky, strojírenství a dopravy. Může se pochlubit výbornou pověstí doma i v zahraničí i díky mnohaletému působení některých svých zaměstnanců v oblasti vědy a výzkumu. Společnost se zúčastňuje řady výzkumných projektů, spolupracuje s výzkumnými pracovišti několik výrobců špičkové měřící techniky si ji vybralo ke svému obchodnímu zastoupení.

Služby společnosti Preditest jsou využívány zejména v aplikovaném výzkumu, chemickém a energetickém průmyslu, ve strojírenství, ve stavebnictví a v dopravě. Kromě již zmíněných metod měření a diagnostiky firma provádí měření tlaků, dynamického chování zařízení, pádové testy, biomechanická měření a samozřejmě i analýzy získaných výsledků měření.

Metoda magnetické paměti materiálu je založená na měření a analýze rozložení zbytkových magnetických polí v kovových materiálech zachycujících technologickou historii materiálu. Využívá se pro určení poruch a heterogenity v mikrostruktuře materiálů a svarových spojů. Magnetická paměť materiálu reprezentuje jev, který v materiálu nastává ve formě zbytkové magnetizace po výrobě, tepelném zpracování, ochlazování, tváření, ohýbání, tvarování, lisování, svážení a dalších činnostech v prostředí zemského magnetického pole a vlivem provozního zatížení. Principem metody je scanování intenzity magnetického pole těsně pod povrchem materiálu. Prováděná akustická emise patří do oblasti defektoskopieunsplash.com, cílem je integrální detekování, lokalizace a vyhodnocení materiálových trhlin a vad, a také sledování úniku média.