Znojmoprojekt: Více než čtvrt století excelence ve stavebním projektování

Znojmoprojekt: Více než čtvrt století excelence ve stavebním projektování

Společnost Znojmoprojekt je architektonická a inženýrská kancelář, která již od roku 1990 realizuje projekty po celé České republice a pravidelně vyhrává ankety spokojenosti zákazníků. Tato společnost nabízí širokou škálu služeb spojených s projektováním staveb a inženýringem ve stavebnictví. Prvním krokem při plánování stavby je vždy domluva se zadavatelem a co nejlepší porozumnění jeho potřebám. Znojmoprojekt spolupracuje s investory na definování cílů projektu, rozpočtu a termínů, tak, aby se dosáhlo maximální spokojenosti a bylo vyhověno všem potřebám. K větším projektům může být třeba zpracovat návrh proveditelnosti stavby. Firma zpracovává také architektonické studie s důrazem na estetiku, funkčnost a soulad s okolím. Projektanti se dále postarají o technické návrhy stavby včetně struktury budov, systémů vytápění a chlazení, elektrických a sanitárních zařízení. Na základě návrhů vytváří kancelář kompletní projekty staveb, které obsahují plány, technické specifikace a další podrobnosti potřebné pro realizaci.

Znojmoprojekt se stará o komunikaci s příslušnými úřady a orgány, aby získali potřebná povolení a schválení pro realizaci projektu. Firma může zastupovat investora během celého procesu stavebního projektu. To zahrnuje dohled nad dodavateli, kontrolu kvality práce a správu rozpočtu. Také může pomoci při výběru vhodných dodavatelů a zajistit správné sestavení všech smluv. Při stavbě samotné Znojmoprojekt zajistí stavební dozor a dohlédne na průběh celé stavby.

Díky čtvrt století sbírání zkušeností a realizace složitých zakázek si Znojmoprojekt poradí s jakýmkoliv zadáním. Zakázky realizuje na území celé České republiky a disponuje autorizací také na Slovensku. V roce 2004 byla kancelář oceněna cenou roku 2004 „Spokojený zákazník Jihomoravského kraje“, která se uděluje krajským úřadem. Největším oceněním pro Znojmoprojekt je však již 15 letá aktivní spolupráce na řadě projektů s jedním z největších investorů v České republice, a to společností Intercora Plzeň. Spolu byli oceněni 2. místem v soutěži „Nejlepší z reality roku 2006“.