Voda přináší do obcí život

Voda přináší do obcí život

Ve vesnicích vznikají nové rybníky. Je to reakce na roky sucha a snaha vytvořit zásobárny vody. Stavby rybníků jsou často prováděny na místech, kde voda historicky byla, ale z nějakých důvodů tam vodní nádrž zanikla. Obnova rybníků je bezpochyby činností záslužnou, protože voda přináší do každé obce život a další možnosti rozvoje. V létě se rybník dá využít ke koupání, přitahuje turisty a rekreanty. Je i námětem činnosti pro rybáře. Ti si do rybníka nasadí mladé ryby, krmí je a vytvářejí místo pro rekreaci i společenské vyžití.

Mít rybník ovšem přináší i spoustu povinností. O každý rybník je třeba pečovat a pravidelně provádět odbahňování rybníků. Jde o proces, během kterého se odstraňuje přebytečný nános bahna ze dna. Zabahněný rybník ho obsahuje více než dvacet centimetrů. Vysoká vrstva materiálu zpomaluje provzdušňování a způsobuje zpomalení uvolňování živin do vody. Při tomto procesu se zhoršuje jakost vody. V bahně přežívají parazité a zárodky různých chorob ze zbytků rostlin a živočichů, organické a minerální látky.

Odbahňování rybníků je nákladný a technicky náročný proces. Je nutné objednat služby firmy, která má k dispozici širokopásové stroje a je schopna dno rybníka vyčistit. Odbahňování je částečné nebo celkové. Při částečném je odstraněna nadměrná vrstva bahna v lovišti a hlubších částech rybníka. Při celkovém odbahnění se pracuje na dně. Čištění rybníka se provádí během letnění nebo zimování. Rybník se musí vypustit a vystokovat, aby se dno odvodnilo a vysušila všechna místa, kde bude prováděno odbahnění. Bahno se vyváží pryč nakladačem nebo vyhrnuje na okraje rybníka. Úrodná vrstva bahna, která na místě zůstává, se doplňuje kompostem nebo provápněným bahnem z loviště. Z břehů se přebytečné bahno odváží do deponií nebo se s ním vyrovnává a upravuje dno.