U projektování vodohospodářských staveb nic nenahradí zkušenost

U projektování vodohospodářských staveb nic nenahradí zkušenost

Projektování kanalizační sítě, čistíren vod a vodovodní sítě rozhodně není malým úkolem. Pro to, aby vše fungovalo, jak má, jsou třeba složité hydrotechnické a technologické výpočty, se kterými pomáhá inženýrům celá řada profesionálních programů. Tyto programy dokáží v mnohém usnadnit práci, stále je však třeba odborná znalost práce s nimi a hlavně, nic nenahradí zkušenosti. To je hlavním mottem firmy DUIS, která se specializuje na problematiku kanalizačních sítí a čištění odpadních vod. Už od roku 1990 nabírá zkušenosti v oblasti poradenských a projektových služeb v oboru vodohospodářských a ekologických staveb.

Firma vám zajistí vše od zpracování koncepcí ochrany čistoty vod přes řešení odkanalizování a čištění odpadních vod. DUIS zpracovává projektovou dokumentaci ve všech stupních, včetně pasportů kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. U stávajících ČOV nabízí firma sledování jejich provozu a následně přináší návrhy na zlepšení provozních parametrů, úspory energií, intenzifikace a mnoho dalšího. Mezi služby DUIS patří také zpracování návrhu na optimální použití dostupných finančních prostředků při investování do ochrany čistoty vod. Dále pro vás firma DUIS zpracuje také provozní i kanalizační řády stokových sítí.

DIUS je firma sídlící v Brně a mezi její široký výčet realizovaných projektových dokumentací pro provádění stavby i pro stavební povolení se řadí například intenzifikace ČOV v Nemojanech, Hodonicích, Vranově nad Dyjí nebo Židlochovicích. Dále realizovala dokumentace pro opravy kanalizace v Brně na mnoha ulicích, v Ochozi pro likvidaci odpadních vod, nebo ve Vohančicích pro rozšíření a posílení vodárenské soustavy. DUIS zpracovává také technicko – ekonomické studie, dokumentace pro územní řízení i dokumentaci skutečného provedení stavby.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA