Trafostanice, kotelny a inteligentní domy

Trafostanice, kotelny a inteligentní domy

Bez elektřiny se dnes neobejdeme v žádném oboru. K tomu, aby nám elektrická zařízení fungovala, potřebujeme trafostanice a rozvodny vysokého i nízkého napětí. Rozvody se dělají v bytových a rodinných domech, průmyslových stavbách, zdravotnických zařízeních i obchodních centrech.

Pokud se některou z výše uvedených činností chystáte zadat specializované firmě, můžete se obrátit na společnost projekce Kadrnožka se sídlem v Brně. Ing. Miroslav Kadrnožka se věnuje již řadu let projektování a řízení projektování vyhrazených elektrických zařízení, a to v oblasti elektrických rozvodných soustav, sítí a instalací, zařízení, určených pro přímé připojení na zařízení veřejného rozvodu elektřiny a zapojení dalších vyhrazených i nevyhrazených zařízení pro výrobu, přeměnu a užití elektrické energie. Můžete od něj očekávat také koncepční návrhy a výpočty. Vypracuje vám schéma zapojení, provede technologické a materiálové rozpočty. Svou činnost dělá nejen v oblasti silnoproudu, ale také slaboproudu. Poradí si s elektrickou požární signalizací, zabezpečovacími systémy, instalací průmyslové televize i strukturovanou kabeláží. Většinu zakázek dodává komplexně, počínaje dokumentací k územnímu řízení, přes dokumentaci pro stavební povolení, získání potřebných souhlasů vlastníků pozemků a provedení stavby, až po zakreslení skutečného stavu. Projektovou dokumentaci zpracovává v souladu s platnou legislativou a normami ČSN, evropskými normami a standardy provozovatelů sítí.

Zákazníci oceňují, že tato brněnská firma je schopna dodat zakázky od trafostanice, přes měření a regulaci kotelny, až po elektrickou požární a elektronickou zabezpečovací signalizaci do garáží. Má za sebou desítky úspěšných projektů, mimo jiné inteligentní domy jako je například Divadlo Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, Vilový dům Kociánka a Moravany. Zpracovávala projekci pro oční oddělení nemocnice ve Znojmě, porodnici v Brandýse nad Labem, Technologický park Brno i laboratoře Akademie věd na Královopolské ulici v Brně.