Svěřte ochranu sebe i svých objektů do rukou expertů

Svěřte ochranu sebe i svých objektů do rukou expertů

Česká rodinná společnost DOSON spol. s.r.o. působí na trhu komerční bezpečnosti už více než 30 let. Nabízí spolehlivé služby v oblasti bezpečnosti i doplňkové služby jako je úklid, údržba zeleně, zajištění doprovodu cenností, kontrola zaměstnanců dočasně práce neschopných, doručování písemností nebo kontrola požití alkoholu a návykových látek. Firma je držitelem osvědčení Národního bezpečnostního úřadu pro přístup k utajovaným informacím stupně utajení důvěrné a členem několika profesních sdružení.

Profesionální bezpečnostní služba pokryje všechny vaše potřeby – od fyzické ostrahy objektů přes školení zaměstnanců až po zabezpečení objektů. Služby realizují pouze profesionálně vyškolení pracovníci, kteří prošli pečlivým výběrovým řízením a v průběhu celé své kariéry jsou pravidelně odborně školeni.

V nákupních centrech se koncentrují pokusy o drobné i velké krádeže i další sociálně patologické jevy. Prevenci, udržení pořádku i případný zásah vůči pachatelům zajišťuje fyzická ostraha, kterou si můžete vyžádat do obchodních domů i řetězců, ale také do všech dalších typů objektů. Své objekty můžete zajistit také napojením na pult centralizované ochrany. Dispečerské stanoviště pak neustále střeží objekty zabezpečené poplachovými a tísňovými systémy, které slouží k ochraně majetku. Tento systém je hojně využíván u objektů, které jsou více ohrožené loupežným přepadením, typicky banky a klenotnictví, ale také ve skladech a obchodech. Společnost DOSON realizuje kromě samotného napojení adekvátní zásad pomocí vlastních výjezdových skupin.

Expertízou firmy je také oblast bezpečnostního projektování a poradenství na základě analýzy bezpečnostních rizik. Nevíte si rady se zabezpečením bytu či komerčních prostor? Zkušený tým vypracuje ideální návrh na míru na zvýšení bezpečnostních standardů ochrany prostřednictvím inovativních bezpečnostních řešení, poradí si s instalací bezpečnostních technologií a v případě potřeby provede také bezpečnostní audit. Audit a školení provádí firma taktéž v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti, a to včetně zpracování veškeré potřebné dokumentace.