Studna jako ozdoba zahrady i cesta ke kvalitnější vodě

Studna jako ozdoba zahrady i cesta ke kvalitnější vodě

Mít na zahradě vlastní studnu a spolu s ní i neomezený přístup k vodě hned u domu bez nutnosti napojovat se na vzdálené vodovody, je snem mnohých z nás. Nemluvě o tom, že studna je také zajímavým estetickým doplňkem, který ozvláštní každou zahradu. Vybudovat studnu však není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Nestačí jen vrtat do země tak dlouho, dokud nenarazíme na vodu, a na daném místě studnu postavit. Čeká nás řada rozhodování, stejně jako vyřizování dílčích povolení a projektu.

Studny se dělí na vrtané a kopané. O tom, jaký druh studny si na své zahradě vybudujeme, rozhoduje především hloubka, ve které se nachází podzemní voda. Abychom se tak mohli rozhodnout, jaký typ studny si necháme postavit, a jakou firmu si k tomu najdeme, musíme si nejdříve nechat zjistit, jak hluboko pod zemí se na našem pozemku voda nachází. Hloubka samotné studny potom závisí na výšce vodní hladiny ve studni.

Abychom si mohli studnu u nás na zahradě postavit, potřebujeme projekt. Každá studna je potom podle platných předpisů považována za vodní dílo neboli vodní stavbu. Projekt nám může vypracovat pouze osoba či firma, která má k tomu platné oprávnění, tedy autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství. Projektantovi bychom před realizací projektu měli dodat veškeré požadavky, které na studnu máme, přičemž nejdůležitější je požadované množství vody. Před budováním studny si musíme vyřídit také stavební povolení, které vydává místně příslušný vodoprávní úřad.

Kopaným studnám se přezdívá také studny šachtové a mají mnohem menší hloubku než studny vrtané. Ty se oproti tomu budují v místech, kde je voda i 30 metrů hluboko. Vzhledem k tomu, že zemina nemá stejnou skladbu, mohou se objevit problémy s vrtáním otvorů pro trubky. Při vrtání do země je tak často nutné v průběhu měnit technologie vrtání. Vybudování vrtaných studen je navíc rychlejší a často také levnější. Hlubinné vrty také zajišťují zisk kvalitnější vody.

Firma Ing. Jaromír Medek – Moravský zeměvrtný závod zajišťuje vrtání studní včetně geologických prací. Firma s třicetiletou tradicí sídlí v Brně a nabízí komplexní služby za velmi příznivé ceny. Kromě samotného vrtání studní nabízí také výrobu a prodej příslušenství pro studny, mezi nimiž najdeme například filtry. Součástí služeb firmy jsou také sanační práce, sanace podzemní i povrchové vody a zeminy při kontaminaci a postará se také o likvidace ekologických havárií.