Stavět na mokrých základech se nevyplatí

Stavět na mokrých základech se nevyplatí

Vodu nezbytně k životu potřebujeme, kde se nám však její přítomnost nehodí, je na pozemku, kde se chystá jakákoliv stavba. Podzemní voda je nepřítelem výkopových prací, výstavbě základových jam i stavbě konstrukcí a základů. Její přítomnost může negativně ovlivnit stabilitu stavby i její bezpečnost. Pokud se voda dostane do stavebních konstrukcí nejčastěji způsobuje průsaky, zvyšování hydrostatického tlaku, vyplavování materiálů z konstrukce, tvorbu trhlin a může vést i k nestabilitě svahů.

Způsobů, jak zadržet vodu, kde ji potřebujeme mít dnes známe celou řadu. Od velkých vodohospodářských staveb jako jsou přehrady a nádrže přes odvodňovací kanály až po drenáže pozemku. Vodohospodářské stavby by se však vždy měly provádět s ohledem na krajinou, a proto je pro ně zásadní především přípravná fáze projektování. Například když plánujete, jak odvodnit zahradu, můžete zvolit příkopy, drobné vodní stavby jako jsou například jezírka nebo realizovat drenáž.

Otevřené příkopy ze zahrady odvedou přebytečnou vodu využitím samospádu. Tuto vodu je ideální odvádět do nádrže v nejspodnější části zahrady. Můžete ji později využít například na zavlažování. Při kopání příkopů si však musíte dát pozor na jejich spád i rozměry. Sice je to nejlevnější a nejrychlejší varianta, ale naruší vám terén zahrady i její vzhled. Pokud je zamokření zahrady způsobené vysokou hladinou spodní vody je potřeba zahradu odvodnit soustavou drenáží. Ty obvykle zahrnují drenážní trubky nebo drenážní kameny a cihly. jejich výhoda je, že nerozdělují pozemek a zcela splynou se zahradou. Ovšem jedná se už o větší stavební zásah, na který je ideální si pozvat specializovanou firmu.