Správná půda – základ každé stavby

Správná půda – základ každé stavby

Naprostým základem každé stavby je dobře připravená půda. Můžeme mít dům ze sebekvalitnějšího materiálu opatřený nejmodernějšími technologiemi, ale pokud nebude stát na pevném a kvalitním základě, čeká nás velmi brzy řada nákladných oprav. Při přípravě zeminy je třeba mít na paměti, že půda není beton a dá se proto očekávat, že se může občas hýbat.

Výběr správného místa, kde dům postavíme, je pouze začátkem dlouhého procesu přípravy půdy na samotnou stavbu. Asi není třeba vysvětlovat, že dům ani jeho základovou desku nemůžeme položit jen tak „na trávník“. Co je ale všechno potřeba zajistit, abychom měli jistotu kvalitního základu pro naši stavbu a jaké úpravy půdu před začátkem budování domu čekají?

Jelikož ani odborník nedokáže přesně určit vlastnosti půdy pouze pohledem, doporučuje se před začátkem stavby provézt takzvaný geologický průzkum. Tento typ průzkumu sice není úřady vyžadován, nicméně je neocenitelným pomocníkem při navrhování základových konstrukcí. Při tomto výzkumu provede geolog kopané sondy, na základě kterých uvidí půdní profil. Následně určí druh zeminy, její těžitelnost a únosnost, které potom předá stavebnímu projektantovi a statikovi.

Geologický průzkum si můžete nechat udělat u firmy MINQUEST spol. s.r.o., která je expertem na veškeré půdní práce od zaměření stavby na pozemku, až po podrobnou analýzu půdního složení.

Jedním z dalších důležitých kroků před začátkem stavby, se kterým vám může firma pomoct, je zhutnění půdy. Zhutněné vrstvy půdy zajistí dobrou stabilitu stavby, která je podmínkou pro komfortní bydlení. Firma MINQUEST, spol. s.r.o. zajišťuje pro tyto účely statickou a rázovou zatěžovací zkoušku zhutnění. Zatímco rázová zatěžovací zkouška se většinou používá v procesu hutnění pro orientační posouzení jeho účinnosti, statistická zátěžová zkouška se provádí po ukončení procesu hutnění a jejím výsledkem je písemný protokol, který zahrnuje interpretaci, jestli míra zhutnění vyhovuje požadovaným hodnotám.

Kromě geologických průzkumů, zkoušek zhutnění a podrobné analýzy vhodnosti zemin nabízí firma také geotechnické poradenství. Specialista přijede přímo na místo vaší stavby, kde provede posouzení účinnosti procesu hutnění a navrhne optimální technologický postup, který zajistí, že budou u hutněných vrstev dosaženy požadované parametry. Podle druhu zeminy firma dále navrhne nejvhodnější typ hutnícího prostředku, minimální počet jeho pojezdů a maximální přípustnou mocnost hutněné vrstvy. Díky optimalizaci procesu hutnění vám může firma pomoci podstatně snížit náklady na zemní práce.