Revitalizaci vodních toků je potřeba provádět odborně a citlivě

Revitalizaci vodních toků je potřeba provádět odborně a citlivě

Revitalizace je slovo přejaté z latinského re-vitalis neboli znovu žít. Znamená tedy oživení nebo obnovení. Když tedy mluvíme o revitalizaci krajiny máme na mysli její oživení, v souvislosti se zelení je myšleno její omlazení, u odvodněných ploch budování mokřadů a tůní, u vodních toků jejich odbahnění a obnovení původního ekosystému. Revitalizace pomáhá krajině zničené člověkem se znovu vzpamatovat a vrátit se co nejblíže k původnímu stavu. proto je potřeba ji provádět s citlivostí k danému místu a jeho potřebám.

Revitalizací krajiny se už od svého vzniku v roce 1990 zabývá společnost Nowostav. K hlavní činnosti této společnosti se řadí úpravy vodních toků. Spadá sem hrazení bystřin, opevnění břehů a meliorace. Meliorace znamená navrácení řek i potoků do jejich původního koryta a do meandrů. K tomu jsou potřeba zemní práce, dřevěné prahy i vegetační doprovod. Mezi další činnost firmy patří hydrotechnické objekty, kam se řadí jezy, stavidla a usazovací nádrže. Součástí každého vzdouvacího objektu je také rybí přechod.

Se stavbou jezů má tým firmy Nowistav bohaté zkušenosti, z dobu své historie jich postavili nebo rekonstruovali mnoho. Mezi realizacemi jezů touto společností se nachází také několik pohyblivých jezů s klapkou ovládanou hydraulicky, mechanicky nebo vzduchovým válcem. Nowistav má velké zkušenosti s různými způsoby zajištění převedení vody během stavby, což je důležité pro urychlení stavby a snížení ceny.

Dále se firma zabývá malými vodními elektrárnami, revitalizacemi rybníků ale také řešením kanalizací a čističek odpadních vod. Nowistav nabízí veškeré druhy konstrukcí a technologických postupů uplatňovaných v oboru, od historických po nejmodernější. Vždy se s touto firmou můžete spolehnout na korektní jednání, odborný přístup k řešení technických problémů i na její stabilitu.