Při stavbě svépomocí se na stavebním dozoru opravdu nevyplatí šetřit

Při stavbě svépomocí se na stavebním dozoru opravdu nevyplatí šetřit

Při stavbě domu svépomocí je často hlavní motivace ušetřit. Jsou ale věci, na kterých se nevyplatí šetřit. Jednou z nich je zajištění stavebního dozoru na stavbu. Nejen, že stavební dozor vám může pomoct předcházet problémům, ale především existuje povinnost zajistit vedení stavby stavbyvedoucím daná zákonem. Jistě, to, že to je povinnost ještě nic neznamená, často se stavebníci mohou pokoušet přemluvit známého, ať jim papír podepíše a mají klid. V ideálním případě vše vyjde, ale stavba domu není právě malá investice, a hodí se mít jistotu, že nenastanou problémy, jako jsou špatné smlouvy s dodavateli stavebních prací, nedobře vyspecifikovaný popis prací a rozsah díla a nevhodně zvolený materiál. Následné opravy stavby vyjdou kolikrát mnohem dráž než samotná stavba, navíc hrozí nekonečné tahanice po soudech a spousta dalších potíží.

Proto je lepší si rovnou zajistit kvalitní stavební dozor. Stavební dozor spolu se stavebníkem odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, dodržení obecných požadavků na výstavbu, dodržování jiných technických předpisů, rozhodnutí a opatření vydaných k uskutečnění stavby. Dále stavební dozor dohlíží na BOZP – bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí, vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.

Stavební dozor je pro stavebníky, kteří si staví dům svépomocí. Pokud jsou př stavbě čerpány finance z veřejných rozpočtů, je nutné míst zajištěný technický dozor. Někdy je tato činnost nazývána také investorský technický dozor. Technický dozor je pravá ruka investora a jedná tak, aby na konci byla naprostá spokojenost investora. Ať už potřebujete kteroukoliv z těchto služeb, oslovte zkušené profesionály, kterými je firma KD stavební dozor. S nimi budete mít jistotu, že na stavbě proběhne vše hladce a bez problémů a že se vaše investice opravdu vyplatí.