Pravidelným čištěním solárních panelů zvýšíte jejich účinnost i životnost

Pravidelným čištěním solárních panelů zvýšíte jejich účinnost i životnost

Ačkoliv se fotovoltaické elektrárny (neboli solární panely) uvádějí, jako zcela bezúdržbové na provoz, není tomu zcela tak. Stejně jako na každém předmětu umístěném venku se na nich usazují nečistoty. Ve městech to jsou kyselé deště a všudypřítomný prach, v zemědělských oblastech je největším problémem pyl u silnic nebo v průmyslových areálech zase zplodiny. Problémem jsou také výkaly ptactva. Znečištěné solární panely značně ztrácí už po jednom roce bez údržby na své účinnosti, a to až o 12 %. Proto pokud chcete, aby se vám vrátila nemalá investice do těchto panelů co nejdříve, je třeba je pravidelně čistit. Frekvence čištění vždy záleží na sklonu panelu, na jeho okolí a na dalších faktorech. Roli také hrají samotné rámy, ve kterých jsou panely usazeny. Fotovoltaické (solární) panely osazené v hliníkovém rámu se po určité době začnou zanášet samotnými chemikáliemi, které unikají z rámu panelů. Dalším nebezpečím je tvorba mechu u rámových FV modulů vlivem nízkého sklonu a usazování „prachového blatíčka“ za rámem okraje FV modulů, který může zasahovat do aktivní části modulu.

V našich končinách se doporučuje panely čistit alespoň dvakrát do roka, v prostředí, ve více znečištěných prostředích ještě častěji. Panely se dají čistit několika způsoby, mop a stěrka však není příliš efektivní, při mytí tlakovou vodou hrozí poškození panelu. Proto společnost Hravag nabízející kompletní úklidové služby vyvinula unikátní způsob pro mytí fotovoltaických panelů Puraqleen. Tento systém spočívá v použití speciálních kartáčů a demineralizované vody k šetrnému odstranění veškerých nečistot. Výhodou tohoto sytému je, že pracuje s vlastním zásobníkem vody i zdrojem elektřiny. Celá realizace čištění probíhá také díky použití nastavitelných tyčí velmi rychle a efektivně. Tento systém čištění lze využít i pro velkoplošné čištění prosklených, kamenných, plechových fasád. Dále společnost Hravag nabízí úklidové služby pro domácnosti, kanceláře i další budovy, stavební a postavební úklid a nabízí i malířské a natěračské práce nebo pravidelnou údržbu zeleně.