Potřebujete revitalizovat budovu, přistavit patro nebo postavit něco nového?

Potřebujete revitalizovat budovu, přistavit patro nebo postavit něco nového?

Větší stavby a projekty se neobejdou bez kvalitní projektové kanceláře. Své o tom ví i pražská společnost MO ATELIER, která se zabývá zajišťováním veškerých prací ve stavebnictví od přípravy lokality až po kolaudaci. Nezáleží, zda se chystáte na dům postavit ještě jedno patro, hledáte společnost, která dokáže pokrýt i unikátní požadavky a nebojí se spolupracovat s dalšími odborníky nebo zda potřebujete postavit bezbariérový přístup do kostela nebo revitalizovat či postavit novou kancelářskou budovu. Se všemi těmito problémy se už tato společnost setkala a zvládne si s nimi poradit na jedničku.

Spolupráce s klientem a MO ATELIEREM obvykle začíná samotným zjištěním, zda je lokalita nebo objekt vhodný pro daný investiční záměr a případně zajištěním všech podkladů, četně veškerých potřebných znaleckých posudků, pro sepsání kupní nebo nájemní smlouvy. Na tyto činnosti poté navazují práce spojené s úkony na Katastru nemovitostí. Jakmile je vše s úřady vyřešeno přichází na řadu geodetické zaměření, hydrogeologický a radonový průzkum a zpracování veškeré podpůrné dokumentace včetně projednání hlukové studie nebo studie vlivu na životní prostředí. Poté přichází na řadu projektová dokumentace od studie do prováděcího projektu, a to včetně zaměření stávajícího stavu. Neméně nezbytnou součástí činnosti společnosti MO ATELIER je také inženýrská činnost při získání územního rozhodnuté a stavebního a vodoprávního povolení. Výstavbu pozemních, dopravních a inženýrských staveb společnost zajišťuje manažerským způsobem. Na stavbách však zajistí technické, stavební i autorské dozory investora a všechny náležitosti pro kolaudaci.

Ve společnosti pracuje sedm stálých pracovníků, kteří tvoří sehraný tým o velikosti, která je ideální pro vzájemnou koordinaci prací na projektu. Pružné řízení pracovníků umožňuje firmě v krátkém čase zpracovávat případné návrhy investora. MO ATELIER také spolupracuje s externími firmami na zajištění vysoce specializovaných požadavků všech klientů.