Opravený dům může sloužit dál

Opravený dům může sloužit dál

Když mladí lidé založí rodinu, chtějí se osamostatnit a někdy mají to štěstí, že zdědí dům po prarodičích. Potom se rozhodují, zda ho prodat nebo zrekonstruovat a obývat. Pro druhou variantu se často přiklánějí i proto, že mají k domu nějaký osobní vztah nebo v jeho blízkosti bydlí příbuzní, kteří mohou v případě potřeby vypomoci s hlídáním dětí. Výhodou je také to, že se mohou ihned nastěhovat a i když se rekonstrukce protáhne, není třeba utrácet další peníze za pronájem. Starý dům také bývá zasazen do nějakého prostředí, má zahradu se vzrostlými stromy, navazuje na ostatní stavby. Někdy je rekonstrukce výhodná i z toho důvodu, že starý dům je velký, ale nový by podle současných pravidel mohl zabírat pouze třetinu pozemku.

Hodně záleží na tom, v jaké stavu dům je. Pokud jsou ve zdech praskliny, zdi trpí vlhkostí a statika není v pořádku, je rozumnější stavbu nechat prohlédnout odborníkem, který možnost rekonstrukce posoudí a poradí, na co se zaměřit. Hodně problémů nemusí laik na první pohled najít a byla by škoda opomenout zásadní problém, který by mohl bydlení v domě znepříjemnit. Může to být vodovod, který každou zimu zamrzá, voda, přitékající z ulice, která likviduje vše před domem, nebo i jiné záludnosti.

Dlouho zavřený a neobývaný dům je nutné nejprve vyvětrat. Stavební činnost se dá rozdělit na několik etap, postupně se připraví projektová dokumentace a získá stavební povolení. Kdo chce mít obytné podkroví, měl by začít od střechy. Bývalá půda poskytne prostor, který se dá velmi dobře využít pro bydlení, a je škoda ho nevyužít.Vlhkosti se lze zbavit drenáží a hydroizolačním nátěrem na podzemní části domu. Nosné zdi se dají podříznout. Původní uspořádání místností často neodpovídá současnému stylu bydlení, dispozici domu chtějí noví majitelé měnit. Příčky se dají zbourat snadno, ale bourání nosných stěn je lepší konzultovat s odborníkem.

Někdy se stává, že z původního domu zůstanou jen obvodové zdi, ale v každém případě se úsilí, věnované rekonstrukci vyplatí a dům po prarodičích může sloužit v nové podobě další desítky let.