Novým kotlem ke zlepšení ovzduší

Novým kotlem ke zlepšení ovzduší

Už děti ve školách se učí, že je potřeba se o naše životní prostředí starat. Že máme jen jednu zemi a jakmile si ji znečistíme a zničíme, nemáme kam jinam jít. Otázky ekologie nejsou právě nejpopulárnější, jsou to témata, která si všichni tak nějak uvědomujeme, ale reálně příliš neřešíme. Přitom vzduch, který dennodenně dýcháme má čím dál horší kvalitu, voda je čím dál zamořenější chemikáliemi, lesy pomalu mizí a kvalita půdy jde prudce dolů. Většinu z toho můžeme v určité míře sami zmírňovat a přispět svou troškou k zachování země pro další generace.

Co se týká kvality vzduchu, je ve větších městech nebo oblastech kde na nacházejí tepelné elektrárny a průmyslové zóny, opravdu problém. Znečištěné ovzduší je příčinou mnoha zdravotních problémů od nemocí dýchacích cest až po výskyt rakoviny a srdečních onemocnění. Elektrárny ani průmysl neovlivníme ale jedním z významných zdrojů znečištění jsou i neekologické kotle na uhlí a neefektivní formy vytápění domu, kdy mnoho tepla uniká a je tak třeba mnohem více energie. Ovšem výměna kotle, vybudování zcela nového úspornějšího topného systému a zateplení domu je finančně velmi nákladné, a proto mnoho lidí využívá staré ručně přikládané kotle, které uvolňují mnoho škodlivých látek.

Ministerstvo životního prostředí však podporuje výměnu starých kotlů za úspornější a ekologičtější zdroje tepla, jako jsou tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle nebo kotle na pelety. O kotlíkové dotace si může požádat ve svém kraji každý, kdo se na takovou výměnu kotle u rodinného domu chystá a vybere si kotel, který splňuje parametry. Dotace se dají získat i na zateplení nebo výměnu oken. Zájem však v mnohém převyšuje nabídku, a tak je třeba si veškeré informace o tom, kdy a kde žádat o dotace zjistit v čas. Nový kotel se vám však jistě vyplatí, sníží se náklady na vytápění a uděláte něco dobrého pro čistší vzduch.