Na elektroinstalaci nešetřete

Na elektroinstalaci nešetřete

V našich vesnicích stojí opuštěné domy, ve kterých roky nikdo nebydlí a do kterých nebyla investovaná po desetiletí ani koruna. Čekají na nové majitele, kteří jim opět vdechnou život. Podobně jsou na tom ve velkých městech byty, obývané starými lidmi. Ti se roky neodhodlali k rekonstrukci a v bytech ve velmi špatném technickém stavu dožívají.

Pokud je třeba elektroinstalaci udělat prakticky od nuly, je dobré si přizvat projektanta, který udělá komplexní analýzu a projekt elektrických rozvodů pro celý dům. Je to lepší varinata než improvizovat. Kdysi se na vodiče používal hliník, po roce 1990 však převládl jiný materiál, měď. Zásuvkové okruhy ve starých domech jsou navíc poddimenzované, instalace má sklony k zahoření a pojistky stále vypadávají. Rekonstrukce elektroinstalace proto patří k prvním pracím, které je třeba ve starém domě nebo bytě udělat.

Když je projekt hotový, je třeba najít firmu, která elektroinstalaci kvalitně udělá a provede revizi. Na rozvodech není dobré šetřit už proto, že jsou na ně kladeny vysoké nároky, připojujeme k nim desítky drahých spotřebičů a výpočetní techniku, případně i celkové zabezpečení domu. Z dlouhodobého hlediska je kvalitní elektroinstalace nezbytná, protože je nutné myslet nejen na cenu, ale hlavně na bezpečnost. Odborníci říkají, že není nic dražší, než špatně udělaná elektřina.

V rodinném domě začíná elektroinstalace hranici pozemku v normované skříni s hlavními jističi. Odtud pokračuje k vnitřnímu rozvaděči s jističi, potom dále do celého domu k jednotlivým zásuvkám, spínačům a osvětlení. Vše musí odpovídat platným přísným normám a předpisům.

V Plzeňském kraji se stavebníci mohou obracet na elektrikáře Vojtěcha Kosmatu. Ze svého bydliště v Dobřanech vyjíždí do blízkých i vzdálenějších míst a věnuje se elektromontážním pracím a elektroinstalaci včetně revizí. V oboru má dlouholeté zkušenosti, podnikat začal jako fyzická osoba už před více než dvaceti lety.