Na co si dávat pozor při pokládce kanalizace

Na co si dávat pozor při pokládce kanalizace

Jedním z prvních úkonů při stavbě domu je pokládka kanalizačního potrubí, která probíhá zároveň s pokládkou stavebních základů. V této fázi stavby bude potřeba realizovat zemní a výkopové práce, odvážet vykopaný materiál ze stavby a vědět, jak správně kanalizaci položit. Výstavba kanalizace se řídí podle plánu projektové dokumentace a musí splňovat české normy ČSN EN 1610. Norma stanovuje šířku rýhy a v projektové dokumentaci zjistíte sklon a materiál dna výkopu. Při výkopových pracích si dávejte pozor, aby dno výkopu nebylo nijak narušeno, pokud by bylo nestabilní bylo by třeba přijmout patřičná opatření.

Samotné potrubí se ukládá do tzv. lože, které ho chrání před nerovnostmi. Lože je vysypané jemnozrnným materiálem bez ostrých hran a je nutné, aby tato zemina byla zhutnitelná podle požadavků projektu. Pokud tyto požadavky splňuje zemina z výkopu, není ji třeba odvážet a dovážet jiný materiál, ale je možné využít tu. Trubky musí ležet v loži po celé své délce. Potrubí je potřeba po stranách podepřít, aby se zabránilo jeho deformaci. Ještě, než potrubí položíte, zkontrolujte jednotlivé trubky a tvarovky, zda nejsou porušené. Jakmile je potrubí položené a obsypané přichází řada na hutnění. U toho je třeba dát pozor, aby těžké hutnící mechanismy nepoškodily potrubí samotné.

Někteří se do výkopových prací, pokládky kanalizace i následných drobných zednických prací pouštějí na vlastní pěst a svépomocí. Pokud si však chcete ušetřit starosti a mít jistotu, že brzy nebudete opět muset kopat do země a řešit špatně položenou kanalizaci, je lepší si najmout profesionální firmu. firma vám ušetří mnoho starostí, ať už jde o ty technické, kterým sami nemusíte pořádně rozumět, tak i ty logistické jako je například odvoz hlíny ze stavby nebo přistavení a pronájem kontejnerů na stavební odpad. Firma kontejnery-kanalaizace.cz nabízí dodávku kanalizačních prvků, jako jsou: šachty, skruže, uliční vpustě nebo kameninové a plastové trubky. Dále se zaměřuje na stavební, výkopové i zednické práce a nabízí autodopravu a odvoz a likvidaci odpadu za příznivé ceny.