Kráčivý bagr není sci-fi, je to ideální pomocník pro práci v rozmočeném terénu

Kráčivý bagr není sci-fi, je to ideální pomocník pro práci v rozmočeném terénu

Na bagry na stavbách jsme už zvyklí. Zemní práce by bez jejich pomoci jen s lopatami a lidskou silou trvaly nepopsatelně déle anebo by byly rovnou zcela nemožné. Ovšem vidět bagr uprostřed rybníka stavět molo, to už nás překvapí. O to více, když nemá klasická kola nebo pásy, ale vypadá jako vystřižený ze sci-fi románu a kráčí si na čtyřech hydraulických nohách. Ne, nejedná se o zbloudilce z budoucnosti, jedná se o kráčející bagr. To je zvláštní druh rypadla, jehož podvozek je vybaven čtyřmi hydraulicky ovládanými nohami. Někdy dvě z nich, někdy všechny čtyři jsou vybaveny navíc koly, aby se bagr mohl přesouvat i po silnici na krátké vzdálenosti mezi stavbami. Aby toho nebylo málo, každou z těchto noh je možné ovládat samostatně. Vrchní část stroje také klasický bagr připomíná spíše vzdáleně, je otočná, s motorem, kabinou a několikadílným výložníkem (rukou). Samotné rypadlo je poté obvykle vybaveno rotátorem lžic a přídavnými hydraulickými okruhy pro pohon pracovních nástrojů.

Díky svému netradičnímu uspořádání je kráčející bagr skvěle přizpůsoben práci v extrémních podmínkách, ať už jde o prudké svahy nebo o práci v rozmočeném terénu. V oblasti celé Severní Moravy můžete v kráčejícím bagru značky Kaiser potkat Romana Lilika, který se na práci s tímto strojem specializuje. Hlavní výhodou tohoto stroje je práce v těžkých a nepřístupných terénech jako je rozmočená zem, bažiny, svahy, ale své uplatnění najde i při čištění stok, rybníků, vodních toků, při demolicích, nakládce apod. Stroj je však vhodný i pro veškeré „běžné“ výkopové práce jako je například kopání kanalizací a jímek, drážek elektro až po kopání základů na domy, terénních úpravy, ale i úpravy lesních cest apod. Roman Lilik má v oblasti práce s kráčejícím bagrem bohaté zkušenosti a své profesionální a spolehlivé služby nabízí na území celé Severní Moravy.