Jak zjistit stáří domu? Katastr vám napoví, úřad to doplní!

Jak zjistit stáří domu? Katastr vám napoví, úřad to doplní!

Znát stáří domu je vhodné z mnoha důvodů. Ať už jste jen zvídaví a chcete vědět, jak starý je dům a kdo v něm bydlel, poradíme vám, jak zjistit historii domů. Nebo pokud danou nemovitost kupujete, nepochybně potřebujete mít jasno v tom, co od domu a lokality očekávat. Jak zjistit stáří domu? Kde zjistit datum kolaudace?

Katastr vám napoví…

Abyste zjistili, jak starý je dům, pomůže vám katastr. Katastr neboli katastr nemovitostí je veřejný seznam, který obsahuje informace o nemovitostech v České republice. Tato databáze je veřejnosti přístupná bez omezení. Katastr nemovitostí vlastní a spravuje Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Co je v katastru nemovitostí?

 jak stary je dum

Katastr nemovitostí obsahuje dva typy dat – popisné informace a geodetické informace. Do Katastru nemovitostí můžete nahlédnout osobně na některém z katastrálních úřadů nebo katastrálních pracovišť. Popisné části katastru jsou již digitalizované, geodetické však zatím nejsou. Zjistit popisné informace ohledně nemovitosti v ČR vám umožní online náhled do Katastru nemovitostí.

V případě zjišťování omezeného množství informací není třeba se nikam registrovat a služba je zdarma. Pokud však potřebujete kompletní balík dat, budete se muset přihlásit pomocí takzvaného dálkového přístupu. K tomuto kroku ČÚZK přistoupilo v roce 2021 poté, co jejich databáze vytěžovali automatizovaní roboti a úřad chtěl zabezpečit větší ochranu soukromí a osobních dat. O dálkový přístup je třeba si zažádat. Případně pokud máte Identitu občana, stačí se přihlásit skrze ni a můžete si katastr prohlížet.

A co zmíněné popisné informace zahrnují a je možné online z katastru zjistit? V případě, že byste potřebovali například vědět, zda je u dané nemovitosti v Katastru nemovitosti zástavní právo, to bez problémů najdete. Jedná se o:

  • údaje o katastrálním území a geometrické plány,
  • údaje o parcelách,
  • údaje o stavbách a kolaudační rozhodnutí,
  • údaje o bytech a nebytových prostorech,
  • údaje o vlastnících a jejich prohlášení,
  • nabývací tituly – dědické, kupní nebo darovací smlouvy,
  • údaje o právních vztazích a skutečnostech stanovených zákonem jako například věcné břemeno.

Jak zjistit stáří domu?

Spolehlivým zdrojem informací ohledně toho, jak starý je dům, je stavební úřad. Pokud budete mít štěstí a setkáte se s ochotným úředníkem, můžete s jeho pomocí zapátrat v archivech a dozvědět se například to, jaké stavební úpravy na domě probíhaly. I takové informace totiž musí stavební úřad uchovávat.

V určitých otázkách vám může pomoci rovněž finanční úřad. Finanční úřad poskytuje online na svých webových stránkách informace o tom, kdy přesně byl dům postavený a jak starý je dům. Finanční úřad totiž spravuje tzv. majetkové profily.

Jak zjistit historii domu?

Zajím vás, jak zjistit stáří domu a kdo všechno v něm před vámi a celkově historicky bydlel? Budete k tomu potřebovat důkladnější a časově náročnější průzkum. Něco vám mohou samozřejmě prozradit původní majitelé a sousedi, to je ta snazší část.

Pokud vám ani pamětníci nepomohou zjistit, jak starý je dům, budete muset sami zapátrat. Prvním z míst, kam stavitelé ukládali zprávu o době vzniku stavení, je prostor pod podlahou obytné místnosti. Kdo opravoval, nebo pořizoval novou podlahu, objevil možná v rohu světnice velký placatý kámen. Jestli se podíval pod něj, možná našel schránku nebo malé prkénko se zmíněnými údaji.

Druhé místo, které odhalí stáří domů, je vidět na první pohled. Jedná se o záklopové prkno uzavírající zespodu půlkuželový nebo jehlancovitý přístřešek v horní části štítu. Záklopové prkno bylo vždy prostorem pro nápisy a letopočty. Tyto takzvané kabřince se však objevují jen zřídka a hlavně u větších staveb bohatších hospodářů.

Nejspolehlivější způsob, jak zjistit datum stavby, je cesta po úřadech. Na katastrálním úřadě může člověk nahlédnout do pozemkových knih. Tam by mělo být zaneseno i stáří stavby, ale vždy tomu tak není. Kdo datum stavby v knihách nenajde, bude se muset ponořit hlouběji do archivů. Důležité je podívat se, zda v obci nebyla změněna popisná čísla. Mohlo by se totiž stát, že člověk sice zjistí stáří domu, ale cizího.

stary_dum

Dalším krokem je návštěva okresního archivu. Po předchozí objednávce dostanete do ruky materiál, z kterého se vytvářely státní pozemkové knihy. Jde o výtahy z pozemkových knih vrchnosti a nová měření statní komise. Nejsou ovšem psány jen česky, ale také německy a latinsky.

Vrchnostenské pozemkové knihy jsou uloženy ve státních oblastních archivech. Například pro středočeský kraj je umístěný v Praze, severočeský je v Litoměřicích. Na Moravě to jsou Moravský zemský archiv v Brně pro jihomoravský kraj a Slezský archiv v Opavě pro severomoravský.

V katalogu vrchnostenských knih daného panství lze najít tu pravou jen pokud neutrpěla vážnou újmu požárem, neodborným zacházením, nebo nebyla zcela zlikvidována. Pokud se zachovala, můžete zde najít první písemnou zmínku o domů a zjistit, jak starý je dům. Písař tehdy zapsal rok, den a měsíc stavby a také majitele. Zaujme-li vás, že stejný rok i den je uveden u více chalup, znamená to, že nezapisoval každou přesně v době jejího dokončení, ale vždy několik budov postavených v určitém období současně.

Kde zjistit datum kolaudace?

Datum kolaudace domu zjistíte z katastru nemovitostí. Mimo údajů o parcelách, stavbách, katastrálním území obsahuje také údaje o kolaudačních rozhodnutích, kde je uvedeno i datum kolaudace.