Jak vybrat správný typ hasicího přístroje?

Jak vybrat správný typ hasicího přístroje?

Příčin požáru může být mnoho – od špatně uhašeného cigaretového nedopalku, až po technickou závadu komínu nebo topidla. Ať už požár vznikl jakkoliv, měli bychom být připraveni reagovat rychle, a v co nejkratším čase zabránit jeho šíření ho zastavit. S tím by nám mohla pomoci správná protipožární technika.

Zatímco v hotelích, veřejných budovách či školách je protipožární vybavení nutnou součástí vybavení, do bytu nám nikdo hasící přístroj vnutit nemůže. Nicméně bytový dům, ve kterém se náš příbytek nachází, už povinné vybavení protipožární ochrany mít musí. Také majitelé nových či zrekonstruovaných rodinných domů jsou od roku 2008 povinni je vybavit alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem. Pro případ požáru musí být také u každého rodinného domu zajištěn vnější zdroj vody k hašení.

Firma SEASPOL Servis, s.r.o. je již deset let spolehlivým dodavatelem systémů požární ochrany. Kromě hasicích přístrojů nabízí firma také nástěnné hydranty, nástěnné schránky na hadice či školení protipožární ochrany pro zaměstnance. Mezi sortiment protipožárního bezpečnostního zařízení, které firma nabízí patří také zabezpečovací systémy EPS a EZS či nouzové osvětlení. Samozřejmostí je také pravidelný servis a opravy zboží.

Pokud nejsme majiteli bytového domu, nebo zrovna neřešíme protipožární ochranu firemních prostor, z nabízeného sortimentu využijeme nejpravděpodobněji právě hasící přístroje. Jak ale vybrat ten správný hasící přístroj do našeho domu, a jak se jednotlivé přístroje od sebe liší?

Většině lidí připadají všechny hasicí přístroje na první pohled stejné. I když se přístroje v tvaru a barvě shodují, jejich vlastnosti jsou různé. Zatímco jeden přístroj nám pomůže bez problémů uhasit jiskřící elektrickou skříň, s jiným bychom si v podobném případě mohli způsobit zranění.

Pokud máme nový rodinný dům, měli bychom ho vybavit minimálně jedním přístrojem s hasící schopností 34 A. Zatímco písmeno A značí, že je přístroj určen na hašení požárů pevných látek jako je dřevo, textil, papír či plasty, číslo 34 udává velikost požáru, kterou je přístroj schopen uhasit. Čím větší je hasicí přístroj, tím vyšší je zpravidla také jeho číslo a účinnost.

Také garáže by měly být vybaveny hasicím přístrojem. Předepsaným typem je v tomto případě pěnový či práškový hasicí přístroj třídy B, který je určený k hašení požárů kapalin, a tedy by měl být schopný uhasit i hořící benzin, olej či asfalt.