Jak funguje hromosvod a kde je nutné ho instalovat?

Jak funguje hromosvod a kde je nutné ho instalovat?

Bouřky děsí i fascinují lidstvo od nepaměti. Barevné elektrické výboje tancující po obloze patří k vyhledávaným scenériím pro fotografy i zamilované páry, často ale zapomínáme o jak nebezpečný úkaz se jedná. Základní ochranou našeho života i majetku při bouřce je bleskosvod, mezi lidmi známý spíše jako hromosvod. Ten byl vynalezen už v polovině 18. století Prokopem Divišem, který jej poprvé instaloval na své farní zahradě nedaleko Znojma.

Při bouřce dochází k rozdílu elektrických potenciálů mezi zemí a bouřkovým mrakem. Bleskový výboj nastává ve chvíli, kdy rozdíl těchto potenciálů překročí elektrickou pevnost vzduchové vrstvy. Blesk zasahuje zejména vyvýšená místa, proto je hromosvod, který má zásahu blesku předejít, umístěn nad chráněným objektem. Vyroben je elektricky vodivého materiálu, nejčastěji oceli, mědi, či slitiny hliníku, čímž se výrazně zvyšuje pravděpodobnost zasáhnutí hromosvodu místo objektu. Bleskosvod je tvořen třemi částmi – jímačem, který zajišťuje zachycení blesku, svodem sloužícím jako spojení jímače s uzemněním a uzemnění hromosvodu, uložené v zemi nebo v základovém betonu ve formě zemnících tyčí, desek, drátů, nebo pásků.

Povinnost mít bleskosvod se nevyhne objektům, ve kterých by mohl výboj blesku ohrozit zdraví či životy osob, způsobit vážnou poruchu, která by mohla ovlivnit životy občanů, zapříčinit kulturní a hospodářské škody, zapříčinit výbuch nebo způsobit přenesení požáru na jiné objekty. Ať už stavíte domek, chatu nebo třeba obchodní centrum či kancelářské prostory, zapomínat na ochranu před blesky se nevyplácí. Nejen, že by se daný objekt nezkolaudoval, ale škody způsobené bouřkou by pojišťovny vůbec nezajímaly. Dalším podstatným bodem je bleskosvod pravidelně kontrolovat, revize by měla být samozřejmostí jednou za 5 let.

Firma Petka Kolaříka ve Vrchlabí se revizím, montážím a opravám bleskosvodů dlouhodobě věnuje. Nabízí špičkové služby v oblasti hromosvodů a výškových prací, profesionální řemeslníci zajistí také protipožární zabezpečení staveb, rekonstrukce a opravy střech i vložkování a revizi komínů. Mezi nabízené služby patří i likvidační práce po požárech či jiných haváriích, odstraňování sněhu a námrazy a hydroizolace nástřikem tvrdé polyuretanové pěny. Neváhejte využít služeb společnosti při jakýchkoli výškových pracích, při tomto nebezpečném řemeslu je potřeba mít dostatečné znalosti a školení, laik by se do podobných prací pouštět neměl. Výškové práce jsou navíc levnější a rychlejší variantou než stavba a pozdější demolice celého lešení.