Firma, která vyřeší papírování ohledně stavby za vás

Firma, která vyřeší papírování ohledně stavby za vás

Stavebnictví je obor, který v dnešní době zažívá velký boom. Když se projdeme po jakémkoliv větším městě, docela určitě potkáme řadu rozestavěných nákupních center, parkovišť či bytových domů, na jejichž vzniku se podílejí nejen řemeslníci, ale také architekti a stavební firmy. Tito všichni společně s novodobými technologiemi dávají novou tvář dnešním ulicím.

Není pochyb o tom, že i stavba obyčejného rodinného domu se neobejde bez hromady papírování a schvalování úředních požadavků, které se rok od roku mění a novelizují. To vše se však stává ještě o něco složitější v případě větších staveb, kterými jsou například zmíněná nákupní centra, průmyslové haly či dopravní stavby. Zde se musí často brát ohled i na památkově chráněné oblasti či nutnosti zachování alespoň minimální plochy zeleně.

Takovéto stavby si tak žádají extrémní pečlivost a znalost veškerých nařízení, díky kterým se můžeme vyvarovat pozdějších nákladných předělávek a dodatečných úprav, které mohou již tak vysoký rozpočet ještě výrazně navýšit. Velmi důležité jsou v těchto případech spolehlivé projekční kanceláře, které nás celým procesem provedou a pohlídají, abychom nic důležitého nezanedbali.

Jednou z takových kanceláří je firma Projekt OKV, s.r.o., která se kromě velkých pozemních staveb zaměřuje také na stavby rodinných domů. Najmout si ji tak můžete jak na projekt vašeho budoucího bydlení, tak také například na projekt stavby nádražní haly. Firma se zabývá ocelovými, dřevěnými, hliníkovými i železobetonovými konstrukcemi, které se snaží navrhovat s ohledem na veškerá zvláštní přání a požadavky každého zákazníka. Firma byla založená už v roce 2014 a od té doby má na svém kontě řadu úspěšně zrealizovaných projektů a spokojených zákazníků. Firma provádí dokumentaci ve všech stupních, konkrétně zajistí studii stavby, dokumentaci pro stavební povolení, prováděcí dokumentaci a výrobně technickou dokumentaci.

Před tím, než si najmete projekční kancelář, je dobré si o požadavcích na stavbu zjistit co možná nejvíce informací, a to včetně toho, jak se pohybují ceny za projekty jednotlivých projektantů či projekčních kanceláří. Na druhou stranu je však důležité mít na paměti, že cena projektu stavby se odvíjí od několika kritérií a může se proto poměrně významně lišit podle toho, co vše budeme po projektantovi požadovat. Obecně je rozhodně dobré dát na reference a doporučení známých a ujistit se, že projektant, který bude náš projekt realizovat, má úzký kontakt s realizací stavby. Právě častá fyzická přítomnost projektanta na stavbě a jeho aktivní komunikace a kontrola stavební firmy by měla být pro úspěšnou realizaci celého projektu klíčová.