Elektrická přípojka: Jak na novou přípojku a kolik bude stát?

Elektrická přípojka: Jak na novou přípojku a kolik bude stát?

Pro zavedené elektřiny k nemovitosti je nutné zřízení elektrické přípojky. Elektrická přípojka představuje zařízení pro napojení domácnosti k elektrické síti nízkého napětí. Přípojka začíná odbočením z distribuční soustavy a končí v domovní pojistkové skříni. Víte, jak požádat o přípojku elektřiny? Co vše potřebujete k jejímu zřízení a kolik stojí nová přípojka elektřiny?

Co je elektrická přípojka?

Elektrická přípojka je zařízení, které je určeno k připojení odběrného elektrického zařízení. Odběrateli umožňuje odebírat elektrickou energii z veřejné elektrické sítě, jelikož elektrická přípojka propojuje nemovitost a hlavní rozvodnou síť.

Pro účely zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), (dále jen „energetický zákon“) se elektrickou přípojkou rozumí zařízení, které začíná odbočením od spínacích prvků nebo přípojnic v elektrické stanici a mimo ní odbočením od vedení přenosové nebo distribuční soustavy, a je určeno k připojení odběrného elektrického zařízení, a to ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) bod 2.

Každá nemovitost musí mít svoje vlastní připojení elektřiny. Vlastníkem elektrické přípojky je dle § 45 odst. 4 energetického zákona ten, kdo uhradil náklady na její zřízení. Součástí elektrické přípojky je hlavní domovní skříň (HDS). Ta je obvykle umístěná na hranici pozemku. Nalézt zde lze také elektroměr, na kterém technik distributora každoročně provádí odečty elektřiny.

Energetický zákon stanoví v § 45 odst. 2, že je elektrická přípojka zřízena na náklady:

  • provozovatele distribuční soustavy, je-li zřízena v zastavěném území,
  • provozovatele distribuční soustavy, je-li zřízena mimo zastavěné území a na délku měří maximálně 50 metrů včetně,
  • žadatele o připojení, je-li zřízena mimo zastavěné území a je delší než 50 metrů,
  • žadatele o připojení, jedná-li se o ostatní elektrické přípojky.

Jak zřídit elektrickou přípojku?

Stejně jako u jiného stavebního úkonu musíte o připojení elektrické přípojky požádat. K tomu je nutné znát několik parametrů, které se týkají vašeho budoucího odběrného místa. Tedy velikost jističe, dále hrubý seznam spotřebičů a jejich příkon. Důležitý je také plán pozemku a nemovitosti.

Ať už jde o elektrickou přípojku na zahradu, chatu, nebo do rodinného domu, prvním krokem je podání žádosti o připojení k distribuční soustavě příslušnému distributorovi. O přípojku elektřiny na pozemek je nutné zažádat ještě předtím, než začne samotná výstavba nemovitosti.

Jak požádat o přípojku elektřiny?

Území České republiky je rozděleno mezi 3 distribuční společnosti elektřiny, které se starají o celou soustavu. Každá z nich má na starosti určitou oblast:

Spolu s žádostí o elektrickou přípojku připojte situační plánek s vyznačením polohy objektu a vyplňte údaje o odběrném místě. To znamená velikost jističe, počet fází, druh odběru (byt, dům apod.) a vybavení konkrétními elektrickými spotřebiči (např. bojler, varná deska, elektrické topení, tepelné čerpadlo).

Pokud bude žádost schválena, do 30 dnů obdržíte návrh Smlouvy o připojení, ve kterém bude uveden termín a způsob provedení vašeho připojení. Smlouvu o připojení podepište a zašlete zpět.

Následně uhraďte podíl na oprávněných nákladech. Zpravidla tedy cenu za jistič, a pokud je přípojka delší než 50 m, tak také cenu připojení elektřiny. Informaci o přesné výši a termínech naleznete ve vaší Smlouvě o připojení.

Kolik stojí nová přípojka elektřiny?

Jak je určena elektrická přípojka cena? Cena elektrické přípojky závisí na délceumístění.

Podle energetického zákona elektrickou přípojku v zastavěném území zřizuje na své náklady distributor. Mimo zastavěnou plochu je nutné zkoumat délku elektrické přípojky. Pokud její délka nepřesáhne 50 metrů, platby spojené se zřízením přípojky rovněž hradí distributor. Je-li elektrická přípojka delší než 50 metrů, všechny finance jdou z vaší kapsy.

Znamená to tedy, že zpravidla za zřízení přípojky neplatíte nic. Pokud je váš dům vzdálen od elektrické přípojky do 50 m, je zdarma. Vy, jakožto odběratel elektrické energie, platíte pouze paušální poplatek za připojení elektroměru, a to dle rezervovaného příkonu.

Připojovací poplatek za jistič závisí na příkonu:

  • jednofázový jistič – 1 A – 250 Kč,
  • třífázový jistič – 1A – 630 Kč.

Elektrická přípojka: Cena

Zde jsou příklady z praxe, abyste měli představu o tom, kolik stojí nová přípojka elektřiny:

  • V případě, že máte garáž pouze s osvětlením, za jistič o velikosti 1×16 A zaplatíte přibližně 4 000 Kč.
  • bytě či rodinném domě s běžnými spotřebiči za jistič o velikosti 3×25 A zaplatíte přibližně 15 750 Kč.
  • V rodinném domě s velkou spotřebou elektřinu (např. s tepelným čerpadlem či el. vytápěním) za velikost jističe 3×32 A zaplatíte přibližně 20 160 Kč.

 

elektricka pripojka cena