Co vše musíme zařídit, než začneme stavět dům?

Co vše musíme zařídit, než začneme stavět dům?

Stavba domu je proces, který se neobejde bez intenzivní práce ani bez nutného papírování. Jak by taky ne, vždyť nestavíme stan, který za pár dní zase sbalíme, ale chystáme se vytvořit stavbu, která dost možná přežije nás, a ještě několik dalších generací. Vzhledem k tomu, že se do našeho budoucího příbytku chystáme investovat nemalé peníze, je na místě, abychom byli při stavbě opravdu důslední a při jejich přípravách na nic důležitého nezapomněli.

Zatímco nás asi nejvíc zajímá architektonický návrh stavby, který nám prozradí mnohé o tom, jak bude naše bydlení vypadat, neměli bychom zapomínat ani na řadu dalších náležitostí, které zajímají především úřady. Řeč je o geologických průzkumech.

Před tím, než můžeme začít s projektováním novostavby, je třeba provézt geodetické zaměření. To po nás bude chtít například stavební úřad, aby mohl schválit dokumentaci pro stavební povolení. Díky zaměření se vytvoří síť bodů, která pomůže architektovi vytvořit si 3D model terénu. Architekt tak zjistí, zda je parcela rovná, případně jak a kam se svažuje. To vše může potom ovlivnit návrh domu. Prací geodeta je potom pomocí digitální stanice zaměřit v místě parcely určitý počet bodů, které poté výškově a polohově změří.

Důležitý je také radonový průzkum. Ten by měl být součástí dokladové části, která se připojuje k dokumentaci pro stavební povolení nebo ohlášení stavby. Radonový průzkum by nás však neměl zajímat jen z hlediska splnění povinnosti vůči úřadům, ale především kvůli našemu zdraví. Radon je přírodní radioaktivní plyn, který může být ve spojení s dalšími prvky zdraví škodlivý či dokonce karcinogenní. Radonový průzkum nám tedy ukáže aktuální koncentraci radonu v zemině, na které má náš dům stát. Projektant je potom podle zákona povinen navrhnout potřebnou ochranu proti pronikání radonu z podloží do stavby. Radonový průzkum se provádí na přesně vyměřené parcele domu, mělo by mu tak předcházet geodetické měření a stanovení přesného půdorysu stavby. Samotný průzkum potom probíhá odebíráním a následným zkoumáním půdního vzduchu ze zatlučených tyčí.

Další věcí, kterou po nás bude stavební úřad vyžadovat, je provedení hydrogeologického průzkumu. Nejčastějším důvodem provedení hydrogeologického průzkumu je otázka odvodu dešťových vod z pozemku. Pro majitelé rodinných domů totiž platí povinnosti likvidovat dešťové vody na pozemku stavby, nikoliv je vypouštět do kanalizace.