Co obnáší projektování průmyslové stavby

Co obnáší projektování průmyslové stavby

Skladové a logistické haly patří spolu s výrobními halami k nejžádanějším stavbám českých i zahraničních investorů. Nikoho jistě nepřekvapí, že při navrhování těchto průmyslových staveb a areálů je práce zkušeného projektanta, který si s takto technicky i finančně náročným projektem poradí, naprosto nepostradatelným základem.

Jakmile dostane projektant do rukou zakázku, začne vypracovávat návrh – jeho součástí je jak architektonické, tak stavebně technické a konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení a vhodné technické zázemí stavby (vytápění, vzduchotechnika, plynofikace). Součástí projektování je i zpracování znaleckých posudků a nemálo legislativních úkonů – především vypracování projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení.

Hlava projektanta musí unést nepředstavitelné množství informací a požadavků. Kromě samotného návrhu takto náročné stavby je třeba myslet také na dodržování všech zákonných norem a minimalizaci negativních vlivů a dopadů stavby na obyvatele a životní prostředí v okolí. Kromě toho musí projektant při návrhu najít vhodný kompromis mezi požadavky investora a respektem k okolní zástavbě. Dobrý projektant se také pokusí zpracovat dokumentaci pro získání podpory z nejrůznějších zelených fondů a programů.

Kromě sledování neustále se měnící legislativy se musí projektant učit novým postupům a metodám. V posledních letech například roste obliba a využití tzv. BIM (Building Information Modelling). Jedná se o metodu 3D modelování, díky níž vznikne ve vybraném softwaru vícerozměrný model stavby obsahující geo­metrické a popisné informace, který slouží jako otevřená databáze veškerých informací o stavbě. Využívá se poté nejen k realizaci stavebních prací, ale i pro následnou údržbu stavby. Do budoucna se předpokládá masivní využití této metody ve stavebnictví, což dokazuje i to, že česká vláda schválila koncepci zavádění této metody.