Chraňte svůj dům před radonem

Chraňte svůj dům před radonem

Radon je škodlivý radioaktivní plyn přírodního původu, nemá barvu ani zápach, patří k řadě uranových prvků a je rakovinotvorný. Česká republika vzhledem ke své geologické stavbě patří ke státům s poměrně vysokou hodnotou radonu v půdě. Z půdy se kvůli nedostatečným nebo špatným protiradonovým opatřením dostává do budov. Zvláště v domech postavených před rokem 1991 je to závažný problém. 49 % z celkového ozáření osob v ČR je způsobeno radonem a jeho produkty rozpadu. Při hodnotě OAR (objemová aktivita radonu) 100 Bq/m3 se riziko onemocnění rakovinou plic zvyšuje o 16 %. Průměrná koncentrace radonu v bytech je 140 Bq/m³. Z výsledků studií je cca 900 úmrtí ročně v ČR způsobeno radonem v domech.

Asi 4-5 % bytů v České republice má hodnoty radonu vyšší, než je 300 Bq/m3. To je asi taková dávka ozáření, jako kdyby člověk chodil každý den na rentgen plic. Při překročení této hranice je tedy majitel budovy okamžitě povinen usilovat o snížení ozáření osob užívajících stavbu. Úroveň radonu se liší i na různých územích naší země, nízkou zátěž má jih jihomoravského kraje a zlínský kraj, naopak na Šumavě Jizerských horách a celkově našich horských oblastech je úroveň radonu vysoká. Proto je důležité měření radonu.

Společnost VPGEO byla založena v roce 2004. Měřením a vyhodnocováním radonu se nicméně zabývá již od roku 1992. Měření radonu provádí po celé České republice. Měření radonu je zvlášť důležité před započetím stavebních prací, hodí se ho zpracovat také v případě rekonstrukce budovy nebo jako kolaudační měření objektu či při koupi nebo prodeji domu (jako podklad k zdravotní nezávadnosti stavby i k jejímu ocenění). Měření radonu od VPGEO je vhodné i jako ověření účinnosti protiradonových opatření. Posléze slouží jako podklad pro získání státní dotace. Kromě měření radonu v budovách a na pozemcích se firma VPGEO zaměřujeme také na hydrogeologické a inženýrské posudky či statické zatěžkávací zkoušky a na geologické práce.