Čerpací stanici nestačí jen postavit, potřebuje také pravidelné revize

Čerpací stanici nestačí jen postavit, potřebuje také pravidelné revize

Čerpací stanice jdou jedny ze služeb a budov, které jsme jako majitelé aut pravidelně zvyklí využívat a neumíme si bez nich moc jakožto motoristé představit žádnou cestu. Při každé cestě autem je proto důležité, aby byly dostatečně dostupné a nehrozilo nám, že pojedeme dlouhé trasy bez možnosti se někde občerstvit, odskočit si a primárně dotankovat nádrž svého auta. Výstavbou čerpacích stanic se zabývá i společnost Drinko, která má v tomto oboru už více než 25 let zkušeností. Již v roce 1993 uzavřela společnost smlouvu s firmou Adast systems, která je jedním z hlavních dodavatelů technologie pro čerpací stanice v České republice.

Mimo samotnou výstavbu zajišťuje společnost Drinko komplexní servis čerpacích stanic. Jakožto profesionálové ví, že prodat a nainstalovat určité zařízení nestačí. Každé totiž potřebuje péči, servis a pravidelnou údržbu, aby vydrželo co nejdéle v bezproblémovém a provozuschopném stavu. Proto mezi další obory činnosti společnosti patří rekonstrukce čerpacích stanic, ale i jejich revize, servis a údržba. Nejen samotných technologií stanic ale i potrubních rozvodů a nádrží. Roční kontrola technologie čerpací stanice zahrnuje péči o elektro, servis výdejních stojanů a kontroly hlídacích systémů.

Neméně významnou součástí je také kontrola podzemních nádrží na ropné produkty. Pokud je při těsnostní zkoušce zjištěna závada dá se někdy jako vhodné řešení využít vyvložkování nádrže. To brání nekontrolovatelnému úniku nebezpečných látek z podzemních nádrží. Právě tím jde předejít případné ekologické i ekonomické škodě. Neméně důležité jsou také revize potrubí a dalších armatur. Společnost Drinko má dlouholeté zkušenosti z automobilového u letadlového průmyslu, při kterých jsou také kladeny velmi vysoké nároky na kvalitu a rychlost odvedené práce, stejně jako na její bezpečnost.