Zvíře je a není věc

Zvíře je a není věc

Podnikáte v zemědělství a potřebujete někdy přepravit větší a těžší náklady nad 3,5 tuny nebo dokonce živá zvířata? Potom je pro vás nejlepší řešení obrátit se na Dominika Halfara z Kobeřic, který má v tomto oboru velké zkušenosti. Už od roku 2005 se věnuje nákladní autodopravě, a přitom i pěstování zemědělských plodin a živočišné výrobě.

Přepravovat věci není tak náročné, je třeba je jen naložit, převézt na požadované místo a potom zase složit. Nehýbou se, nepotřebují žádnou větší péči, nejsou živé. Zvíře je sice v českém právním řádu považováno za věc, ale je zároveň živým tvorem, schopným pociťovat bolest a utrpení, a proto si ze strany člověka zasluhuje pozornost, péči a ochranu. Zvýšená ochrana zvířat je zajišťována příslušnými právními předpisy a ty platí také pro přepravu zvířat. Je třeba dodržovat Nařízení Rady z roku 2004 o ochraně zvířat během přepravy, Zákon na ochranu zvířat proti týrání z roku 1992 a Vyhlášku o ochraně zvířat při přepravě z roku 2009.

Nejjednodušší je přeprava zvířat na vzdálenost do padesáti kilometrů, kdy je potřeba použít takový přepravník, který nebude přepravovaným zvířatům způsobovat újmu na zdraví. Když je ale vzdálenost větší než 65 kilometrů, potom už zvířata musí doprovázet osoba s osvědčením o způsobilosti řidiče a průvodce, které vydává krajská veterinární správa. Musí být však dodržena podmínka, že doba přepravy nepřesáhne  osm hodin. Přeprava zvířat, která trvá déle než osm hodin, je ještě mnohem složitější. Řadu podmínek musí splnit také dopravce, který se zvířaty jede do zahraničí. K dopravě vhodný přepravník musí být řádně označen včetně slovního popisu. Pokud jedete do zahraničí, tak i v jazyce země nebo zemí, kterými projíždíte. Jednotlivé země mají svoje zvyklosti pro přepravu zvířat, proto je před každou cestou lepší kontaktovat veterináře, který bude zásilku odbavovat a dohodnout s ním všechny podrobnosti.  V Holandsku je například možné nakládat zvířata rovnou u chovatele, v Německu se musí odvézt do sběrného střediska, kde je nejdříve prohlédne veterinář a teprve potom se mohou nakládat. Doklady o schválení přepravy musí obsahovat trasu a také dobu trvání. Řidič také musí mít připravený vyplněný Rejstřík vozidla pro přepravu zvířat. Na vyžádání jej dopravce překládá kontrolním orgánům a musí ho uchovávat po dobu tří let.