Řádně proškolení řidiči manipulační techniky jsou základem bezpečného skladu

Řádně proškolení řidiči manipulační techniky jsou základem bezpečného skladu

Manipulační technika je dnes již nezbytnou součástí téměř každého skladu. V mnoha ohledech usnadňuje i urychluje práci a sklady si bez neustále pojíždějících vysokozdvižných vozíků, manipulujícími s těžkými břemeny snad ani nelze představit. Je však důležité si uvědomit, že stejně jako je manipulační technika skvělým pomocníkem, je zároveň také významným bezpečnostním rizikem. Podle statistických údajů o pracovní úrazovosti se sklady řadí mezi vysoce riziková pracoviště.

Pro to, aby prostředí s manipulační technikou všem přinášelo užitek, je třeba mít uvědomělé řidiče s řádným řidičským oprávněním. Vědět, jak řídit vozík efektivně a bezpečně samo o sobě snižuje riziko nehod. Řada firem si často neuvědomuje, že na všechny manipulační vozíky musí mít obsluha patřičné řidičské oprávnění, jinak jim hrozí pokuta. Proškolená obsluha manipulační techniky nejen, že přispívá k bezpečnosti a pohodě na pracovišti, ale také přispívá ke snížení nákladů na případné škody způsobené neodbornou manipulací.

Základní i opakované školení řidičů manipulační techniky nabízí firma Miroslava Štolby. Tato firma má více než patnáctileté zkušenosti se školením řidičů vysokozdvižných vozíků, obsluh pojízdných a pracovních plošin, jeřábníků a vazačů a další manipulační techniky. Školení zájemců jak v teorii, tak i praxi provádí vždy certifikovaný odborník splňující všechny zákonné náležitosti, který je držitelem certifikátu ke školení a revizím zvedacích zařízení. Firma nabízí základní a opakované školení řidičů VZV skupin A, B, C, D, E, W1, W2, G, Z a školení obsluh pracovních plošin (stožárových šplhacích plošin, závěsných plošin, pojízdných plošin).

Spolehlivost firmy vám, zaručí již více než 1700 provedených školení, kterými prošlo přes dvacet tisíc řidičů. Kromě školení umí tato firma zprostředkovat i zábavu, u které si mohou řidiči zdokonalit své dovednosti, a tak organizuje soutěže řidičů vysokozdvižných vozíků.