Přepravit lze i lodě, mobilní domy a letadla

Přepravit lze i lodě, mobilní domy a letadla

Těžká nadrozměrná přeprava se řídí přísnými pravidly, ale najdete firmy, které se na ni přímo specializují. Na svých nákladních vozidlech dokáží přemístit z jednoho konce České republiky na druhý nebo i do zahraničí náklady i o váze kolem 100 tun. Jsou to stavební a zemědělské stroje, lesní stroje, vrtné soupravy a různé průmyslové výrobky.

Přepravní trasu je třeba předem dobře připravit a vyžádat si příslušná povolení k přepravě nadměrného nákladu. Aby byla přeprava bez komplikací, musí se průjezdnost přepravní trasy zabezpečit, někdy zajistit i doprovodná vozidla. Chce to mít zkušenosti a znát dobře předpisy i další ustanovení, aby zakázky dorazily na místo určení bez komplikací a včas.

Na přepravu se vztahují základní předpisy, dané zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Náklad musí být na vozidle umístěn tak, aby neohrožoval bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, neznečišťoval a nepoškozoval vozovku, nezpůsoboval hluk a neznečišťoval ovzduší. Předměty, které lze snadno přehlédnout, jako jsou tyče a roury, nesmějí vyčnívat po stranách vozidla. Přečnívající náklad musí být řádně označen červeným praporkem a za snížené viditelnosti světlem a odrazkou. Také nakládání a skládání na pozemní komunikaci lze provádět jen tehdy, když je to jediný možný způsob a nelze nakládat na místě odlehlém.

Přísná pravidla jsou na zapojení vozidel do souprav a rozložení nákladu. K přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů je nutné vyřídit povolení silničního správního úřadu. Sypké materiály musí být zakryté plachtou nebo sítí, odklápěcí bočnice musí být zajištěny řetězy, sudy musí být spoutány nebo upevněny klínky. Přeprava těžkých břemen je spojena s řadou technických a bezpečnostních zásad. Špatně uložený nebo nezajištěný náklad se může za jízdy sesunout nebo spadnout, odlétávat a mohl by způsobit i poškození nebo převrácení vozidla. Druhy zajišťovacích prostředků závisí na uspořádání a konstrukci ložné plochy vozidla, možnostech zajištění a druhu přepravovaného nákladu. Na fixaci nákladu se používají dřevěné klínky a hranoly, ocelová lana, řetězy a poutací pásy. Pokud jsou na ložné ploše auta volné prostory, musí se použít tlumící výplně. Pro přepravu prefabrikátů se užívají kotevní a zdvihací prvky, které umožňují rychlou manipulaci.