Měření emisí a užívání tachografů je povinné

Měření emisí a užívání tachografů je povinné

Každý dopravce má řadu povinností, mezi ně patří dodržování maximální délky řízení, délky a četnosti přestávek a doby odpočinku řidičů, a také měření emisí u aut.

Průběh každé jízdy řidiče autobusu a nákladního auta s hmotností nad 3,5 tuny se zaznamenává na automatické kontrolní zařízení, tzv. tachograf. U mechanických a elektrických tachografů se provádí na papírové záznamové kotouče, modernější digitální tachografy veškeré záznamy uchovávají ve své paměti a na čipové kartě řidiče. Záznamy slouží ke kontrole dodržování úmluvy AETR a zjištění rychlosti vozidla v případě dopravní nehody.

AETR, neboli Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční přepravě doby řízení posádky vozidla, vstoupila v platnost v roce 1976. Vymezuje věkové a profesní požadavky na osádky, podrobně uvádí, jak dlouho může řidič vodilo řídit, kdy a na jak dlouho musí zastavit na odpočinek. Upravuje také podmínky pro schvalování tachografů, jejich montáž, používání a kontrolu, vymezuje vlastnosti záznamových listů, umístění tachografu ve vozidle, jeho plombování a periodické kontroly. Autodopravci musí všechna pravidla, stanovená mezinárodní dohodou AETR dodržovat, doplňovat do analogových tachografů pásky a kotoučky, vyčítat data z digitálních tachografů, z karet řidičů, vyhodnocovat je a archivovat. Tachografy musí procházet pravidelným servisem a ověřováním. Tyto činnosti autodopravci zadávají autorizovaným metrologickým střediskům.

 

Ze spalovacích motorů automobilů unikají výfukové plyny, jejichž složkami je vodní pára, plynný dusík, oxid uhličitý a další látky, které mají negativní dopad na znečištění ovzduší a zdraví člověka. Oxidy dusíku a prachové částice z výfukových plynů postihují převážně dýchací cesty, látky s toxickými účinky, například oxid uhelnatý, blokují schopnost hemoglobinu přenášet kyslík. Další látky jako toluen, styren a formaldehyd mohou vyvolat rakovinu. Proto se do vozidel užívají zařízení ke snížení emisí jako filtry a katalyzátory. Účinnost těchto zařízení je omezená, životnost katalyzátoru se odhaduje na 128 000 kilometrů, a proto je měření emisí nutné pravidelně provádět zejména u starších vozidel.