Když automobil doslouží

Když automobil doslouží

Koupě nového auta je zpravidla spojená se spoustou očekávání. Zvlášť, když jde o vozidlo, které docela nedávno sjelo z výrobní linky a ještě voní novotou. Někdy nám auto slouží dlouhé roky, může se však stát, že budeme mít nehodu. Většinou se vozidlo dá opravit, někdy ale za poměrně vysokou částku. Nejsou výjimkou případy, kdy je neopravitelné. To platí zejména o starších, ojetých vozech, které procházejí pravidelnou technickou kontrolou jen tak tak. Po případné dopravní nehodě u takového vozu vyjde levněji jeho odtah na autovrakoviště a jeho likvidace, než finančně náročná a neúčelná oprava.

Pracoviště, která mají potřebnou licenci k ekologické likvidaci, provádějí odtahy autovraků i zdarma, někdy se dokonce zabývají i výkupem aut.

Automobily jsou považované za nebezpečný odpad, jejich likvidace je upravena zákonem o odpadech. K likvidaci vozidla je nutné si nachystat potřebné doklady a příslušenství. Jednodušší je, když vozidlo na autovrakoviště předává jeho majitel, není to však nezbytně nutné. Pověřené osobě postačí k takovému úkonu plná moc majitele. Jestliže je nepojízdné auto někde odstavené, lze si domluvit odtah. K jeho provedení specializovaná firma potřebuje znát základní informace, zejména o jaký typ auta jde, jak obtížné ho bude naložit, zda jde o kompletní vozidlo nebo jen torzo, případně i další informace.

Důležité je vědět, že v souladu s platnou legislativou České republiky je každý výrobce a akreditovaný dovozce povinen odebírat vybraná vozidla s ukončenou životností vlastní značky. Výrobci a akreditovaní dovozci mají uzavřené smlouvy se sběrnými místy, která provádějí bezplatný sběr aut s ukončenou životností. Neodebírají jen auta, ale také automobilové baterie a akumulátory, které obsahují nebezpečné látky, nejčastěji těžké kovy, vyznačující se toxicitou pro lidský organismus. Odevzdat lze na sběrných místech také použité pneumatiky, které majiteli vozu dosloužily.

A jaký je postup při odhlášení vozidla z evidence? K němu majitel vozu potřebuje správně vyplněnou žádost o zápis zániku vozidla z registru silničních vozidel, technický průkaz, malý technický průkaz odhlašovaného auta, registrační značky a doklad o ekologické likvidaci vozidla. Ten vystaví firma, která likvidaci vozidla provedla.