Je podnikání v silniční dopravě složité?

Je podnikání v silniční dopravě složité?

Obor logistiky každoročně roste, množství zboží, které je třeba přepravit stoupá a dopravci nestíhají. Proto se nabízí otázka, zda se nejedná o perspektivní obor, ve kterém by se vyplatilo podnikat. Pro podnikání ve vnitrostátní i mezinárodní dopravě, kde budete využívat vozidla nad 3,5 tuny je potřeba si zařídit dopravní licenci a splnit i další podmínky, které ukládá zákon o silniční dopravě.

Prvním krokem je samozřejmě založení společnosti, a především přiznání příslušné konsenze. Pro splnění zvláštních podmínek pro provozování silniční dopravy pro cizí potřeby prostřednictvím velkých vozidel (nad 3,5 tuny) je tedy třeba usazení – to znamená mít sídlo s prostorami, kde uschováte svoji klíčovou podnikovou dokumentaci a mít k dispozici jedno či více vozidel. Další podmínkou je dobrá pověst, což znamená trestní bezúhonnost. Dále je třeba finanční způsobilost, kdy jako podnikatel prokážete, že disponujete patřičnými finančními rezervami. Poslední podmínkou je odborná způsobilost pro provozování silniční dopravy, kterou vydá dopravní úřad na základě úspěšně složené zkoušky.

Konsenze pro silniční motorovou dopravu se soustředí do čtyř druhů, první již zmíněná je pro nákladní vozidla silniční dopravy s hmotností nad 3,5 tuny pro přepravu zvířat nebo materiálu, dále se rozlišuje i pro nákladní silniční dopravu do 3,5 tuny. Také se konsenzus pro živnost v silniční motorové dopravě uděluje při osobní přepravě nad 9 osob včetně řidiče nebo do 9 osob. Pokud se vám to vše zdá složité, nemusíte zoufat. provozovatelů silniční mezinárodní i vnitrostátní dopravy je u nás mnoho a stačí si pouze vybrat. Například nákladní doprava Děčín se zaměřuje na logistiku a nákladní dopravu do 3,5 tun, dále disponuje vlastními smluvenými vozy do 24 tun a mimo mezinárodní dopravu zajišťuje i pronájem nákladních vozidel.