Hozením do popelnice odpadky nezmizí

Hozením do popelnice odpadky nezmizí

Ať už jsme muži nebo ženy, volíme pravici či levici a naše kůže má bílou nebo černou barvu, životní prostředí máme všichni společné. To, jak se o něj budeme starat, výrazně ovlivní nejen kondici naší planety, ale také zdraví nás všech.

Nemusíme být zrovna zapálenými ekology, abychom na naší planetě něco změnili. Každý z nás může přiložit ruku k dílu, a to ať už tím, že omezí jízdu motorovými prostředky, nebo začne třídit odpad.

Život konzumních společností dává naší zemi zabrat. Do obchodů dnes nechodíme, jen když něco potřebujeme, ale kdykoliv něco chceme. Ledničku máme plnou jídla, které často ani nesníme a s prošlou trvanlivostí ho potom házíme zabalené do popelnice.

V roce 2016 vyprodukovali Češi neuvěřitelných 34, 2 milionů tun odpadků. Představte si, kolik odpadu jsme tímto tempem schopní vyprodukovat za pět, deset nebo dokonce sto let? A kam se všechen ten odpad dá?

Pokud bychom všechny vyprodukované odpadky házeli do komunálního odpadu a odváželi na skládku, pravděpodobně bychom se tu za chvíli brodili ve smetí. Dobrou zprávou však je, že drtivá většina odpadu je znovu využitelná. A ty, které znovu využít nemůžeme, se po čase v přírodě rozloží, nebo rovnou zlikvidují. Aby však tohle všechno mohlo fungovat, je potřeba, abychom se zapojili všichni a odpad skutečně třídili.

Nejčastěji diskutovaným problémem ve spojitosti s životním prostředím, jsou plasty. Každému kousku plastu trvá přibližně 30 let, než se v přírodě rozloží. Za tu dobu se stihne narodit, dospět a založit rodinu celá jedna generace. Při množství, v jakém jsou dnes plasty produkovány, je nemyslitelné, aby si s nimi jednotlivé skládky poradily.

Velkým nepřítelem životního prostředí a všeho živého jsou také takzvané rizikové chemické prvky. Mezi ty řadíme rtuť, olovo nebo třeba kadmium. Tyto látky totiž zůstávají v přírodě jako cizorodé látky na věky. V průběhu času se potom hromadí v tkáních organismů živočichů či rostlin, a dostávají se tak do potravinového řetězce. Asi není třeba dodávat, že tyto látky tělu rozhodně neprospívají a mohou výrazně uškodit našemu zdraví. Kromě třídění odpadu a jeho ukládání na skládky je proto nutné nějaký odpad rovnou zlikvidovat například ve spalovně.