Co vše je třeba zařídit, abychom mohli přepravit nadměrný náklad?

Co vše je třeba zařídit, abychom mohli přepravit nadměrný náklad?

Může se zdát, že velikost úložného prostoru nákladních vozidel je dost velká, aby převezla prakticky cokoliv. Ani velikáni, které pravidelně míjíme na dálnicích, a jejichž délka je zhruba trojnásobná jako délka našeho vozu, však nedokáží převézt všechno. Pokud potřebujeme přepravit nábytek při stěhování, elektroniku nebo třeba potraviny, nebudeme mít problém najít vhodný typ nákladního vozu, který nám věci převeze. Horší je to ale v případě, kdy potřebujeme přepravit něco mnohem většího, co svou velikostí, váhou či objemem překračuje povolené hodnoty. To už nás čeká velké papírování.

Přeprava nadrozměrného a nadměrného nákladu velmi pravděpodobně zkomplikuje silniční provoz. S nadrozměrným nákladem si proto nemůžeme vyjet kdykoliv a kamkoliv se nám zachce, aniž bychom o tom někoho informovali. Ať už chceme náklad přepravit po dálnici, silnici či místní komunikaci, budeme potřebovat povolení od příslušného silničního správního úřadu.

K povolení je potřeba souhlas vlastníka pozemní komunikace a souhlas Policie České republiky. Pokud budeme k přepravě zboží využívat dálnici, potřebujeme souhlas Ministerstva vnitra. Žádost musí obsahovat účel, rozsah a dobu přepravy, přesné informace o vozidlech, návrh průběhu a časového rozvrhu trasy přepravy a nákres samotného obrysu vozidla či soupravy s nákladem. To vše doplníme výpisem z obchodního rejstříku a živnostenským listem žadatele.

Na vyřízení povolení je dobré nechat si dostatek času. Přestože může úřad rozhodnout bezodkladně, ve složitějších případech si na rozhodnutí o žádosti můžeme počkat 30-60 dní. Riskovat nadměrnou přepravu bez povolení se však rozhodně nevyplácí. Za přestupek bychom zaplatili pokutu až půl milionu korun.

Kromě vyřízení povolení k přepravě nás však čeká ještě jeden důležitý úkol – najít dopravce, který nám náklad přepraví. Společnost BROTRANS zajišťuje přepravy nadměrných nákladů už od roku 2000. Vzhledem k tomu, že se jedná o malou dopravní společnost, zakládá si firma na individuálním přístupu ke každému zákazníkovi, kterému se snaží splnit i ty nejnáročnější přání a požadavky.

Kromě samotné přepravy se firma postará i o vyřízení dopravního povolení a doprovodů včetně pojištění nákladu. Firma má k dispozici plně vybavená obytná doprovodná vozidla BF-2 a BF-3. Kromě nadměrných nákladů nabízí firma také standartní přepravu od 1 kila do 28 tun po celé Evropě. Pro své zákazníky je firma schopna zajistit také skladování zboží, včetně skladové evidence, paletových kont a dalších služeb spojených se skladováním.