21. století ve znamení služeb

21. století ve znamení služeb

Z ekonomického hlediska můžeme lidskou práci rozdělit do čtyř základních sektorů- primárního, sekundárního, terciálního a kvartálního, který je ve znamení vědy. Každý z těchto čtyř sektorů si našel hojné uplatnění v jiné době a každý se zaměřuje na něco jiného.

Primární sektor, je sektorem nejstarším, a spadá pod něj především zemědělství a těžba. Je tedy spojený se získáváním produktů či surovin přirozenou cestou. Ačkoliv tento sektor ještě zcela nevymizel, u států s vyspělou ekonomikou dochází k jeho postupnému útlumu, suroviny se jim totiž vyplatí spíše nakupovat nebo využívat levnějších pracovních sil v cizině.

Sekundární sektor v podstatě zpracovává produkty z primárního sektoru. Jako příklad tohoto sektoru se dá uvézt například potravinářství či strojírenství.

A jako poslední přichází na řadu v dnešní době nejvyužívanější sektor terciální, který je ve znamení služeb. V tomto sektoru pracuje většina lidí a uplatňuje se v mnoha odvětvích lidských činností. Jednou z takových služeb, která je hojně využívána jak v tuzemsku tak v zahraničí (někdy i propojeně) je nákladní autodoprava. Služeb nákladní dopravy využívají lidé po celém světě. Nejvíce potřebné jsou pravděpodobně pro podnikatele, respektive pro firmy, které někam dodávají, nebo naopak odněkud odebírají své zboží. A kdo jiný jim s tím může pomoci než právě nákladní auta a jejich majitelé.

Služeb nákladní dopravy však využívají i „normální“ lidé. A v jakém případě? Většinu z nás asi napadne stěhování. Ať už se stěhujeme do zbrusu nového domu se zařízeným nábytkem a potřebujeme odvézt jen krabice s oblečením, bytovými doplňky, nepřeberné množství knížek z naší domácí knihovny či kuchyňské nádobí, využijeme služeb nákladní autodopravy. Stejně tak v případě, když potřebujeme do domu přestěhovat kompletně celý dosavadní interiér včetně šatních skříní, postele, sedačky a dalších věcí. V obou případech je pro nás nákladní auto nepostradatelným pomocníkem. Nákladní autodopravy můžeme také využít, pokud se rozhodneme vyměnit starý nábytek v našem domě či bytě za nový a ten starý potřebujeme odvézt někam na sběrný dvůr či v případě, že jsme jej prodali přímo k jeho kupci. I v tomto případě se bez nákladního auta jen těžko obejdeme.

Je jasné, že bez služeb jakéhokoliv typu bychom se v dnešním světě jen těžko obešli. Ať už si zajdeme do restaurace, ubytujeme se v hotelu, využijeme letadlo k dopravě na naši vysněnou dovolenou či zmíněnou nákladní autodopravu k účelům stěhování nebo jakémukoliv převozu věcí, jedná se o sektor služeb.